Waar Triodos Bank internationaal actief is

Waar Triodos Bank internationaal actief is (wereldkaart)

Balans per land

in duizenden euro's

Balans per land (staafdiagram)

Beheerd vermogen

in miljoenen euro's

Beheerd vermogen (cirkeldiagram)

Kredieten per sector

Kredieten per sector (cirkeldiagram)