2015
Duurzame energie

Chris Derde, manager bij Fortech

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Eind vorige eeuw ontlook de windsector in Denemarken en Duitsland. Technologische ontwikkelingen maakten windenergie een interessante optie voor elektriciteitsvoorziening.

We wilden in onze eigen regio, het Waasland, windstroom gaan oogsten. Met 4 jeugdvrienden startten we de coöperatieve Wase Wind op om de financiering voor de windturbines rond te krijgen, maar ook om zo veel mogelijk mensen erin te betrekken. Wij hebben dan ook de verantwoordelijkheid voor hun investering.

We zorgen ervoor dat ons bedrijf gezond is, maar we hoeven geen exuberante winst te maken. Het geïnvesteerde geld goed beheren en blijven pionieren zijn onze voornaamste taken; 100% hernieuwbare energie produceren het doel dat wij nastreven.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

In 2000 wilden we met een kleine groep mensen een onderneming opstarten in hernieuwbare energie. De energiesector werd in de jaren voordien gedomineerd door fusies en overnames en was in handen van grote bedrijven. Zowel onze ondernemingsvorm als de technologie was nieuw. De bedrijfsstructuur van Fortech en Wase Wind is tweeledig, waardoor we risico’s voor de coöperanten beperken en voordelige windstroom kunnen leveren. We kozen ook voor de meest performante windturbines.

Bij de ingebruikname waren het de grootste en krachtigste van de Benelux, aangedreven door toptechnologie.

Wase Wind is intussen uitgegroeid tot een coöperatie van 2.000 mensen die samen investeren in windenergie in eigen streek. De windstroom wordt door de coöperanten verbruikt, zowel thuis als in de lokale bedrijven en bij gemeenschapsgebouwen zoals sporthallen en gemeentehuizen.

Elke klant investeert mee en de winst wordt dan ook met hen gedeeld. Windenergie stuit wel eens op tegenstand, omdat mensen zorgen hebben over het zicht, over slagschaduw of geluidshinder van de turbines. Onze buren werden net onze grootste fans, omdat we nauw contact met hen houden en eventuele overlast aanpakken. Zo geven wij feesten waarop iedereen is uitgenodigd en ontvangen we jaarlijks een 750 leerlingen van scholen in de regio.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Toen we in 2004 de nodige vergunningen kregen voor ons eerste windproject en startten met de realisatie ervan, haakten de klassieke grootbanken af voor de financiering van ons project. Ze hadden geen kennis van de ontluikende windsector. Triodos Bank had die kennis wel en financierde ons project aan correcte voorwaarden. Bovendien bracht Triodos Bank kennis in rond onder meer garanties van de constructeurs die later broodnodig bleken.

Triodos Bank was dus cruciaal voor de opstart van onze projecten en is onze partner gebleven voor de volgende projecten, ook toen andere banken aanschoven voor het financieren van de volgende projecten.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Als pioniers in de Belgische windsector hebben we verantwoordelijkheid opgenomen in de Vlaamse sectororganisatie ODE (Organisatie Duurzame Energie) en van daaruit de Vlaamse WindEnergie Associatie opgestart.

Al snel verenigden we alle windbedrijven actief in Vlaanderen en zetten samenwerkingen op met de Waalse collega’s. VWEA werd de spreekbuis voor de windsector en door het kwalitatief intern overleg in werkgroepen, werd ze aldus erkend door de overheid. Dankzij het geduldig overleg binnen de sector en met de overheid, kon de regelgeving rond windenergie stapsgewijs verfijnd worden, zodat die zowel voor de bedrijven als omwonenden de nodige garanties biedt.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Sinds 2005 produceren de drie windturbines van Fortech langs de E17 in Kruibeke stroom uit windenergie. De productie komt overeen met de helft van het huishoudelijk verbruik van de 15.000 inwoners van groot-Kruibeke.

Fortech bouwde eveneens het 'Braemland II'-windproject aan de overkant van de snelweg E17 in Melsele. Dat produceert sinds 2009 groene stroom voor 2.300 gezinnen. De stroom wordt door de cvba Wase Wind aangeboden aan gezinnen en (landbouw)bedrijven in het Waasland.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank deelt met Fortech - Wase Wind een duidelijke langetermijnvisie op duurzame energie. Naast het opbouwen van meer capaciteit aan duurzame energiebronnen, is het belangrijk om in te zetten op een meer veerkrachtig, sociaal ingebed en evenwichtig energiesysteem. Nieuwe technologieën, zoals het verbinden van de verschillende lokale spelers, dragen bij tot het creëren van korte, efficiënte en gedecentraliseerde ketens.

De impact wordt nog vergroot door lokale verankering in de steden, bedrijven en gemeenschappen die van de opgewekte energie gebruik maken. Duurzame modellen zoals dat van Fortech - Wase Wind overstijgen dus de milieudimensie en zetten ook in op de maatschappelijke betrokkenheid.