2016
Gezondheidszorg

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Centrum Ganspoel heeft als missie de begeleiding van visueel en meervoudig gehandicapten op een plek waar zij het best tot hun recht komen.

De centrale campus van Ganspoel is prachtig gelegen tussen de velden, maar is ook afgelegen. We realiseerden ons steeds meer dat de combinatie van naar school gaan en verblijf op de grote campus voor een grote groep jongeren niet paste bij hun vaardigheden. Deze groep moest juist deelnemen aan het sociale leven, net als jongeren zonder beperking. Ze moesten kunnen sporten bij een plaatselijke sportclub, op eigen houtje naar de bakker gaan, ergens iets gaan drinken. Kortom, deelnemen aan het leven van alledag.

Daarom is besloten deze groep jongeren te verhuizen naar het centrum van Tervuren. Hierdoor konden ze in het dorp wonen, op loopafstand van allerlei faciliteiten en in een straat naast een winkelstraat en het kerkplein.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Het innovatieve van dit project was de benadering van de doelgroep. Inclusieve huisvestingsprojecten voor volwassenen bestaan al een aantal jaar. Voor jongeren was dit nog niet het geval. De kinderen die op Centrum Ganspoel naar school gaan, komen uit verschillende provincies, wat betekent dat er ook huisvesting nodig is voor ze. Om zo goed mogelijk maatwerkbegeleiding te kunnen bieden, was voor het project een op maat gemaakte infrastructuur en een maatwerklocatie nodig.

Welke impact had het bedrijf of de organisatie op de sector waarin het actief is?

Welzijnswerk voor mensen met een handicap is onderhevig aan grote veranderingen, vooral gericht op persoonsgebonden budgetten. Dit geldt op dit moment alleen nog voor volwassen, maar zal in een later stadium worden uitgebreid naar jongeren. Het project sluit al volledig op deze veranderingen aan en werd door de Vlaamse minister Vandeurzen voor Welzijn, Gezondheidszorg en Gezin in een recente toespraak als voorbeeld aangehaald.

Welke impact had het bedrijf of organisatie op de gemeenschap?

De gemeenteraad heeft ons project vanaf het begin ondersteund en met ons team samengewerkt. Naast een actief vrijwilligersbeleid hebben judoleraren van de plaatselijke judoclub informatie gekregen over sporten met mensen met een visuele beperking. Plaatselijke bedrijven bieden stageplaatsen voor de jongeren. Inwoners en sponsoren werden uitgenodigd voor de opening van de nieuwe accommodatie. De jongeren worden niet langer ‘de jeugd uit De Pit’ genoemd, maar worden nu gewoon bij hun naam genoemd, als leden van de vereniging.

Bij de planning van mobiliteitswerk vroeg de gemeente onze mensen om raad bij de aanleg van nieuwe voetpaden met voelbare markeringen voor blinden. Bij de installatie van nieuwe verkeerslichtingen werd rekening gehouden met mensen met een (visuele) beperking.

De komst van deze groep jonge mensen heeft dus invloed gehad op het beleid van de gemeenteraad. Zij hebben er zeker van geprofiteerd, maar dat geldt ook voor de andere inwoners en bezoekers van het dorp, met of zonder beperking.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf of de organisatie?

Triodos Bank nam het financiële deel van het project voor haar rekening. Daardoor konden wij ons volledig richten op de inhoud en toegevoegde waarde voor onze klanten.

We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen van een nieuw project, dit keer op de centrale campus van Ganspoel. We zijn blij dat we ook deze tweede keer met Triodos Bank in zee kunnen gaan. Naast de sociale voordelen willen we er ook voor zorgen dat het huidige project in breder perspectief duurzaam is, bijvoorbeeld wat betreft de bij de bouw gebruikte technieken en materialen.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank steunt de doelstelling van het project: maximale deelname realiseren van mensen met een beperking. Ik denk dat we daar uitstekend in geslaagd zijn. Totale integratie is misschien nog wat te veel gezegd, maar dat komt omdat het in de bredere maatschappij nog niet erg bekend is. Maar de jongeren met wie wij werken, zijn zeer zeker volledig in de plaatselijke gemeenschap geïntegreerd.