Triodos Bank België heeft ook in 2018 – het jaar van haar 25ste verjaardag – haar groei kunnen handhaven, ondanks de uitdagende context van een aanhoudende lage rente en de extra operationele kosten als gevolg van de toenemende regulering. Het balanstotaal groeide opnieuw met 7,1%, net zoals over het jaar 2017. Het aantal klanten in België is in 2018 gegroeid tot 78.000.

De duurzame kredieten stegen met 16% (13,6% in 2017) tot 1,7 miljard euro. Gezondheidszorg (13%), duurzaam vastgoed (15,7%) en hernieuwbare energie (36,7%) vertegenwoordigen bijna 70% van de kredietportefeuille. De bank is vorig jaar voor het eerst meegestapt in de financiering van windenergieparken op zee. Het gaat om Northwester 2 en SeaMade die vanaf 2020 elektriciteit voor meer dan 700.000 huishoudens zullen produceren. In 2018 tekenden het European Investment Fund (EIF) en Triodos Bank een akkoord onder het EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) om de komende vijf jaar in totaal EUR 65 miljoen te verstrekken aan 430 sociale ondernemers in Nederland, België, Spanje en Frankrijk. Sociale ondernemers kunnen hierdoor profiteren van leningen tegen een verlaagd rentetarief met lagere zekerheidseisen. In 2018 verstrekte de Belgische vestiging aan 38 sociale ondernemers krediet met een EaSI garantie. Een van hen is Cyclobility die een totaaloplossing voor het leasen van elektrische fietsen in het kader van woon-werkverkeer aanbiedt.

Woonkredieten voor energiezuinig bouwen en verbouwen groeiden met 20% (25% in 2017) en vertegenwoordigen 15% van de kredietportefeuille. Hierbij geldt: hoe energiezuiniger het project, hoe gunstiger het tarief. Ook voor cohousingprojecten past de bank een gunstiger tarief toe. Triodos Bank financierde in 2018 meer dan 25 cohousingprojecten in ons land. Voorbeelden hiervan zijn het Bijgaardehof in Gent en Tivoli Green City in Brussel.

Thomas Van Craen, directeur: “Met het geld dat klanten ons toevertrouwen, financieren we grote en kleine projecten van ondernemers die positieve veranderingen realiseren op sociaal, cultureel of milieuvlak. Dat is de beleidskeuze die Triodos Bank van bij aanvang gemaakt heeft en haar reden van bestaan. Een bankier is immers geen neutrale bemiddelaar want elke financiële beslissing heeft een maatschappelijke impact.“

Triodos informeert haar klanten over welke duurzame projecten zij financiert: dankzij die transparantie weten klanten wat er gebeurt met hun geld. Sinds 2018 kunnen klanten ook zelfs via de Triodos Mobile Banking app nagaan welke projecten in hun buurt worden gefinancierd. Het spaargeld groeide met 8,1% tot 1,9 miljard euro, tegenover 6,5% in 2017.

Duurzaam vermogensbeheer nam toe met 9,5% en de beleggingsfondsen groeiden met 7,5%, terwijl in 2017 een groei van respectievelijk 16,4% en 19,1% werd opgetekend. Die lagere groeicijfers weerspiegelen het minder gunstige beursklimaat. In 2018 heeft Triodos Bank de nieuwe beleggingsservice Triodos Impact Portfolio ook voor professionele beleggers opengesteld. De laagdrempelige service (vanaf 5.000 euro) in discretionair vermogensbeheer, waarmee klanten kunnen beleggen in een korf van Triodos-beleggingsfondsen, beantwoordt aan een specifieke behoefte van beleggers. Triodos Bank zorgt voor een actief beheer van de korf, helemaal in lijn met het beleggersprofiel van de klanten.

Kerncijfers

in duizenden euro’s

2018

2017

1

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

Toevertrouwde middelen

1.906.831

1.763.395

Aantal rekeningen

81.791

78.402

 

 

 

Kredieten

1.732.147

1.521.037

Aantal

4.402

3.777

 

 

 

Balanstotaal1

2.174.582

2.029.732

 

 

 

Totaal baten

48.206

44.763

Bedrijfslasten

–36.288

–30.865

Waardeveranderingen van vorderingen

–1.096

–239

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

10.822

13.659

Belastingen bedrijfsresultaat

–3.465

–4.751

Nettowinst

7.357

8.908

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

144

139