39. Herwaarderingsreserve

De herwaarderingsreserve betreft de niet gerealiseerde waardeveranderingen ten opzichte van de verkrijgingsprijs van de deelnemingen en de onroerende zaken in eigen gebruik. De waarderingen van de onroerende zaken in eigen gebruik zijn na de overdracht van terreinen en gebouwen aan dochtermaatschappijen Kantoor Buitenzorg en Kantoor Nieuweroord begrepen in de balanspost deelnemingen.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)