Triodos Bank België

2010 was opnieuw een jaar van verdere groei voor Triodos Bank België. De kredietverlening steeg met 105 miljoen euro tot ruim 463 miljoen euro, ofwel een groei van 29% in één jaar. De deposito’s van de klanten stegen tot 795 miljoen euro, een stijging van 12%. De kaap van 40.000 klanten is in de loop van het jaar gerond. Met een groei 5.000 nieuwe klanten ofwel een stijging van 13% kwam het totaal op 43.000 klanten. De groei in 2010 vertaalde zich ook in de aanwerving van 11 nieuwe medewerkers, wat het totale aantal medewerkers op 81 bracht.

Spaargeld

In België hebben de banken zich in 2010 toegelegd op een betere vergoeding voor spaargeld, om zo een deel van de klanten terug te winnen die ze verloren tijdens de crisis van 2008 en 2009. Triodos Bank daarentegen is sterker geworden door de financiële crisis, die het belang heeft aangetoond van haar transparante en duurzame bankmodel. De Belgische vestiging heeft dan ook geen commerciële inhaalmanoeuvres gelanceerd, temeer door de context van rentevoeten die in het algemeen hoe dan ook heel laag bleven.

De rentemarge, de belangrijkste bron van inkomsten voor Triodos Bank België, is traditioneel zeer klein op de Belgische markt. Dankzij de iets hogere marges op kredieten en vooral dankzij de hogere rentevoet voor herinvestering in kredieten, kon de bank haar gemiddelde totale rentemarge toch enigszins verhogen in vergelijking met het jaar daarvoor.

Kredieten

De sector van hernieuwbare energie groeide dit jaar opnieuw, met name windenergie. De Belgische vestiging heeft in 2010 de kaap van 150 gefinancierd turbines gerond. De kredietverlening van Triodos Bank heeft zich in het algemeen in alle sectoren verder ontwikkeld, met name in domeinen zoals hypothecaire leningen en de social profit.

Beleggingen

De beleggingen in de fondsen van Triodos stegen met 29% tot 31 miljoen euro eind 2010 (tegenover 24 miljoen euro het jaar daarvoor). Er werd een nieuw compartiment gelanceerd in 2010: het Triodos Sustainable Mixed Fund. Het beheerde vermogen in private banking steeg met 29%, van 38 miljoen euro naar 49 miljoen euro. Sinds 2010 krijgen klanten een driemaandelijkse nieuwsbrief over de activiteiten van Triodos Research, het team van deskundigen dat de bedrijven in het zogeheten duurzame beleggingsuniversum selecteert en regelmatig evalueert.

Overige activiteiten

De nieuwe campagne voor de uitgifte van certificaten van Triodos Bank was in 2010 voornamelijk gericht op particuliere klanten. Het was een groot succes: er werd 5,6 miljoen euro opgehaald, twee keer meer dan de verwachte 2,5 tot 3 miljoen euro.

De aangekondigde plannen om in 2010 voor institutionele beleggers een beleggingsfonds te lanceren in vastgoed binnen de sector van rust- en verzorgingstehuizen, werden niet uitgevoerd. Na een grondige analyse van de markt bleek namelijk dat het niet mogelijk was om het gewenste evenwicht te verzekeren tussen duurzaamheidseisen enerzijds (respect voor het milieu en de menselijke waardigheid binnen de betrokken rusthuizen) en financieel rendement (voor beleggers) anderzijds. De weloverwogen beslissing sluit aan bij de waarden van de bank. Uitbaters, autoriteiten en beleggers begrepen de beslissing dan ook, en stonden er vaak ook achter. De kredietverstrekking in de sector is daardoor zeker niet afgenomen. In België heeft Triodos Bank in 2010 het grootste krediet in haar geschiedenis verleend aan een project van meerdere rusthuizen.

Verder won Triodos Bank België de Caïus-prijs 2010 in de categorie ‘Cultuur kmo’. De bank kreeg de bekroning voor de steun die Triodos Fonds geeft aan Cinematek (het Koninklijk Belgisch Filmarchief) voor de digitalisering en de dvd-uitgave van films van André Delvaux. Het Triodos Fonds wordt voornamelijk gefinancierd door klanten van de bank die ervoor kiezen om hun interesten (of een deel daarvan) weg te schenken.

Doelstellingen 2011

Na jaren van blijvende groei, met telkens hoge doelstellingen (meer dan 20% groei, zowel voor kredieten als voor deposito’s), zal in 2011 veel aandacht gaan naar de interne organisatie van de Belgische vestiging.  

lees het hele artikel

Kerncijfers

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden EUR

2010

2009

*

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

Toevertrouwde middelen*

794.783

708.738

Aantal rekeningen

40.806

36.374

 

 

 

Kredieten

462.918

357.591

Aantal

1.692

1.374

 

 

 

Balanstotaal*

882.901

779.963

 

 

 

Totaal baten

18.768

15.017

Bedrijfslasten

-12.854

-10.718

Waardeveranderingen van vorderingen

-4.788

-1.255

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

1.126

3.044

Belastingen bedrijfsresultaat

361

-493

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

1.487

2.551

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

81

70

 

 

 

VIDEO'S

Olivier Marquet – Triodos Bank België (foto)

Olivier Marquet

Directeur, Triodos Bank België

 

Anne Theresa De Keersmaeker – P.A.R.T.S & Rosas, België (foto)

P.A.R.T.S. & Rosas, België

moderne dansschool en dansgezelschap

 

José Constant – Groupe Terre, België (foto)

Groupe Terre, België

een 60 jaar oud recyclingbedrijf

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)