2016 Onderwijs

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

De hoofddoelstelling van de Alanus Foundation is de bevordering van kunst, cultuur, wetenschap en onderzoek. Dit doet de stichting met name door financiële en bredere ondersteuning van de Alanus Hogeschool voor Kunst en Sociale Wetenschappen.

De Alanus Hogeschool is een door de overheid erkende en onafhankelijke gefinancierde hogeschool voor de kunsten in Alfter, bij Bonn. De hogeschool verzorgt onder één dak opleidingen op het gebied van architectuur, beeldende kunst, toneel, euritmie, kunsttherapie, onderwijs, filosofie en business management.

In 2009 opende de hogeschool een tweede locatie, ‘Campus II’, aan de Villestrasse in Alfter. Hier bevinden zich de afdelingen architectuur, onderwijskunde, kunsttherapie en economie. Sinds erkenning door de staat in 2002 is het aantal studenten verachtvoudigd tot in totaal ongeveer 1500. Er wordt gewerkt aan nieuwe ruimtes om in deze toenemende vraag te kunnen voorzien.

Kleine leergroepen en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke onderdelen van de benadering van de hogeschool. De hogeschool wil een omgeving bieden waarin elke student zich thuis voelt en de ruimte krijgt die ze nodig hebben om zich op academisch en artistiek vlak verder te ontwikkelen. De nieuwe ruimtes zijn vooral van belang om aan deze eisen te voldoen.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

De Alanus Foundation wil op de van Software AG Foundation aangekochte grond een tweede bouwfase uitvoeren en de ruimte die zo beschikbaar wordt gaan gebruiken voor extra studio's.

Op Campus II bevinden zich momenteel drie studiohuizen voor kunsttherapie, architectuur en kunstonderwijs, vallend onder de afdeling onderwijskunde. Gezien het groeiende aantal studenten in nieuwe opleidingen en de invoering van nieuwe kunstprogramma's vormen studiohuizen de ideale werkomstandigheden voor het studeren in kleine groepjes, in een persoonlijke atmosfeer.

Welke impact had Triodos Bank op uw project?

Triodos Bank heeft ons financieel gesteund met de aankoop van de locatie en is de ideale partner voor deze stap in onze ontwikkeling. Ons doel om verandering in de maatschappij te helpen realiseren, heeft voor beide instellingen prioriteit.

Daarnaast hadden we al hele goede ervaringen met samenwerking met Triodos Bank als praktijkpartner van de hogeschool. Bachelor-studenten Business Management kunnen voor het praktijkgedeelte van hun opleiding - in totaal 60 weken - terecht op het Duitse kantoor van Triodos Bank in Frankfurt.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Door de aankoop van de grond bouwt Alanus Foundation voort op de strategie van Campus I, het thuis van het hogere-onderwijscentrum en de kunstafdelingen. Een strategie gericht op eigendom van grond overal waar hoger onderwijs en beroepsopleiding en -ontwikkeling plaatsvind onder het ‘Alanus’-merk, dat in de hele regio en daarbuiten een goede naam geniet.

Met meer ruimte zijn we ook aantrekkelijker voor studenten die op zoek zijn naar een alternatief voor universitair onderwijs en een opleiding waarbinnen nog ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en kleine klassen.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Een belangrijk aspect van het concept van de Alanus Hogeschool is de samensmelting van kunst en wetenschap. Naar mening van de hogeschool biedt deze combinatie gelegenheid voor dialoog en wederzijdse inspiratie. Verder kijken dan de persoonlijke vakgebieden van de studenten is een fundamenteel onderdeel van de benadering van onderwijs op de hogeschool.

De hogeschool heeft een Studium Generale, een aanvullende opleiding in cultuurwetenschappen die toegankelijk is voor alle studenten, maar blaast daarnaast de traditie van holistisch onderwijs buiten alleen specialistische studies nieuw leven in. Seminars en colleges over filosofie en cultuurgeschiedenis stimuleren de studenten om onafhankelijk en kritisch te denken, hun horizon te verbreden en hun eigen opvattingen over cultuur en maatschappij te ontwikkelen.

De hogeschool wil jongeren motiveren om de touwtjes van hun eigen persoonlijke ontwikkeling en die van de maatschappij in handen te nemen en zich op persoonlijk niveau te verdiepen.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Net als Alanus Hogeschool wil Triodos Bank een bijdrage leveren aan positieve verandering in de maatschappij. Als onderwijsinstituut realiseert Alanus Hogeschool dit door jongeren de ruimte te bieden om hun persoonlijkheid te ontwikkelen en ze de gelegenheid te bieden over de grenzen van hun eigen specialistische vakgebied heen te kijken.

De hogeschool leidt mensen op die in hun latere loopbaan actief vorm willen geven aan de maatschappij en een bijdrage willen leveren aan de door ons beiden gewenste verandering in de samenleving. Samen met de financiering en ondersteuning van Triodos Bank kunnen we onze educatieve idealen realiseren.