2017 Onderwijs Karlien Tiebout, pedagogisch directeur

Vier Winden basisschool is een Nederlandstalige buurtschool gelegen in Molenbeek, Brussel. Met kinderen die letterlijk komen vanuit de Vier Windstreken: de school omarmt die multiculturaliteit en put er de rijkdom uit.

Een jong, energiek leerkrachten- en directieteam gaat er aan de slag met ongeveer 200 kleuters en leerlingen lagere school om hen kwaliteitsonderwijs aan te bieden, op maat van het kind.

De deuren van de school staan open voor de ouders en de buurt, en de vensters bieden een brede inkijk. Want de school baseert haar werking op dialoog: met leerlingen, ouders, de buurt en haar leerkrachten.

Triodos Bank heeft de renovatie met een gedeelte nieuwbouw gefinancierd.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor je project?

Onze school is gelegen in oud Molenbeek, een Brusselse gemeente waar historisch gezien een grote migratie-instroom is geweest. Er is veel kansarmoede: kinderen groeien er op in niet zo eenvoudige situaties. De voorbije jaren is de buurt niet zo positief in de media gekomen. Maar langs de andere kant is er ook wel een nieuwe instroom aan het komen van kansrijkere gezinnen en die diversiteit proberen we ook op school binnen te halen.

Onze samenleving vraagt om met diversiteit om te kunnen gaan en om daar de rijkdom uit te halen. Als we onze kinderen met die diversiteit leren omgaan, hebben ze in ieder geval een gigantische troef in handen voor de rest van hun leven.

Wat was er zo innovatief aan de aanpak?

We betrekken de ouders en de buurt uitdrukkelijk bij de werking van de school en dat is een van onze sterktes.

De deuren van onze school staan letterlijk open voor onze ouders, omdat we – ouders en school –allemaal samen met hetzelfde bezig zijn: de kinderen doen groeien en ervoor zorgen dat ze maximale kansen krijgen. De dialoog daarover is superbelangrijk en super verrijkend want we zien elk maar een deeltje van hoe de kinderen zijn. Als school en ouders die ervaringen samen leggen is de puzzel gewoon beter. Dat doen we via vele openklas-momenten, kooksessies, een muziekgroepje, … Zo creëren we een band tussen de kinderen, de ouders en de school. Dat werkt ook nog eens drempelverlagend: vragen voor hulp of bij problemen komen veel makkelijker aan bod.

Welke impact heeft het bedrijf of de organisatie gehad op de sector waarin het actief is?

De diversiteit van onze school en de zeer open samenwerking met ouders en de buurt is verfrissend en biedt kansen. Er is zoveel talent en positiviteit in de school aanwezig en het is fijn als dat ook gezien wordt. De school creëert hier in Molenbeek verbinding en dat is wat onze samenleving nodig heeft. Die inspiratie willen we graag doorgeven.

Welke impact heeft het bedrijf of de organisatie op de gemeenschap gehad?

Onze school staat in verbinding met de buurt. We hebben in de nieuwbouw bijvoorbeeld een grote turnzaal kunnen bouwen. Hierdoor hebben we een samenwerking kunnen ontwikkelen met een fijne partner: Circus Zonder Handen, een circusschool die staat voor een sociale en inclusieve werking. Ze gebruikt de turnzaal na de schooluren en tijdens de vakanties. En dat werkt weer drempelverlagend voor onze kinderen.

Welke impact heeft Triodos Bank op het bedrijf of de organisatie gehad?

Triodos Bank heeft de verbouwing van de school gefinancierd. In de nieuwbouw tonen we nadrukkelijk dat we een open school zijn: een school die zich toont aan de buurt. Het heeft zeker ook een aantal mensen overtuigd om voor onze school te kiezen. Het gebouw heeft zo een impact gehad op de diversiteit die we in onze school hebben. En bovendien biedt het zowel voor leerkrachten als leerlingen een enorme toegevoegde waarde om over mooie klassen te beschikken.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Samenwerken met Triodos Bank ligt in de lijn van de school die we zijn. De nieuwbouw is trouwens Bijna-Energie Neutraal uitgevoerd en we zoeken verder uit hoe we de energieprestatie van de school verder kunnen verbeteren.

Ons belangrijkste doel als school is dat we zoveel mogelijke kansen creëren voor al onze kinderen hier op school en dat we kijken, wat heeft elk kind nodig heeft, en daar zo een zo goed mogelijk antwoord op vinden om sterk in het leven te staan. Het recht van eenieder om zich te ontwikkelen: het is ook een van de uitgangspunten van Triodos Bank.

Het geloof dat we met ons hele team hebben in onze kinderen is heel groot. Er is heel veel talent onder de kinderen en dat motiveert ons om er elke dag heel hard voor te gaan.

Vier Winden Basisschool
Steenweg op Merchtem 9
1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.vierwindenschool.be