2017 Duurzame energie

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

De inspiratie voor het coöperatieve windpark van Awel kwam voort uit het gebrek aan beschikbare financiering voor lokale gemeenschapsprojecten. We merkten dat veel cruciale projecten voor lokale energieopwekking voortdurend opnieuw subsidie moesten aanvragen en daardoor geen financiële zekerheid hadden. Dus wilden we een windparkproject opzetten om een duurzame inkomstenstroom te genereren voor deze gemeenschapsprojecten.

We hebben voor een windpark gekozen omdat we ook de uitdagingen van klimaatverandering en de transitie naar een koolstofarme economie wilden aanpakken. De regio waar het windpark is gebouwd is van oudsher een mijnstreek die door het afbouwen van de steenkoolwinning zware tijden had doorgemaakt. Hierdoor waren de mensen enthousiast over het idee van een windpark dat in eigendom en ten goede komt van de lokale gemeenschap, en dat er bovendien voor zorgt dat de lokale gemeenschap niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen maar van duurzame energie.

Op welke manier is uw aanpak innovatief?

Omdat de mensen hier gemiddeld een laag inkomen hebben, was het een hele uitdaging om geld te werven voor het haalbaarheidsonderzoek, de planning en de bouw — kortom alles dat nodig was om hier met windmolens stroom op te gaan wekken. Daarom hebben we besloten om het project op te zetten in de vorm van een coöperatie, zodat iedereen het gevoel heeft dat ze er een belang bij hebben. Het is hard werk om een windpark te bouwen, maar op zichzelf niet zo innovatief. Het innovatieve aan ons project is dat we het enthousiasme over de bouwfase en het coöperatieve eigendom van het project hebben weten om te zetten in publiciteit en lokale belangstelling.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw bedrijf?

Zonder Triodos Bank was het windpark er nooit gekomen. Het project kostte 8,25 miljoen pond en de lening van Triodos Bank bedraagt 5,25 miljoen pond, dus dat is een essentiële bijdrage in de kosten. Bovendien zorgde de financiering door Triodos Bank ervoor dat mensen vertrouwen kregen in het project. Doordat ons project grondig was doorgelicht door een onafhankelijke partij, waren meer mensen bereid om aandelen in het project te kopen, waardoor we nu 2,5 miljoen pond hebben geworven.

Naast financiële ondersteuning hebben we de afgelopen jaren bij de ontwikkeling van het project ongelooflijk veel adviezen gekregen. Triodos Bank gaf ons advies over hoe we het project het best konden plannen en uitvoeren om optimale resultaten te bereiken en gaf ons inzicht in de dingen die we moesten regelen om financiering veilig te stellen. Recentelijk heeft Triodos Bank ons ook geholpen met onze lokale PR en publiciteit, en we hebben heel veel positieve feedback gekregen van mensen die de ‘Meet the Changemakers’ video over Awel hebben gezien die Triodos voor ons heeft geproduceerd.

Welke impact heeft uw bedrijf op de sector?

Het is een relatief klein project binnen de hernieuwbare energiesector als geheel, maar het heeft wel aanzienlijke impact gehad wat betreft de schaalvergroting van dit soort projecten in Wales. Dit is tot nu toe veruit het grootste gemeenschapsproject in Wales en het heeft tot interesse geleid in de omvang van onze aandelenemissie en de omvang van de financiering door Triodos Bank. Ik denk dat dit veel mensen bewust heeft gemaakt van het potentieel van gemeenschapsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie. We zijn nu zelfs in gesprek een groot aantal leden van de Welsh Assembly die deel uitmaken van de regionale regering, interesse hebben in ons project en meer van dit soort projecten tot stand willen brengen. Eerder dit jaar heb ik een koninklijke onderscheiding (MBE) ontvangen als erkenning voor de impact van het project en de bredere impact op gemeenschapsprojecten op het gebied van energie in Wales. Dit alles draagt ook bij aan een omslag in het beleid voor de ondersteuning van gemeenschapsprojecten op het gebied van energie en stimuleert het opzetten van projecten in gezamenlijk eigendom van lokale gemeenschappen en commerciële projectontwikkelaars.

Welke impact heeft uw bedrijf op de samenleving?

Een van onze doelen is om de lokale gemeenschap meer bij het project te betrekken en hen een belang te geven in het project. Daarom schenken we in totaal 100.000 pond in aandelen aan lokale scholen en maatschappelijke organisaties, die zo een duurzame inkomstenstroom ontvangen. We hebben al aan een aantal schoolklassen aandelen geschonken en hen uitgenodigd voor een rondleiding op het windpark. Dit is een fantastische manier om de gemeenschap bij het project te betrekken. Zodra de kinderen beseffen dat de windmolens van hen zijn, raken ze enthousiast.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

In de hal van het kantoor van Triodos Bank in Bristol vind je een muurschildering die uitdrukt hoe we de beschikbare natuurlijke hulpbronnen kunnen benutten, zowel binnen ons project als in het algemeen: "onze behoeften vervullen zonder dat we toekomstige generaties de mogelijkheid ontnemen dat ook te doen". Dat is precies waar ons project om draait. Dit is ook lijn in met de Future Generations Act, een van de eerste stukken wetgeving die werd uitgevaardigd door de regionale overheid van Wales. Onze gezamenlijke inzet op het gebied van duurzame ontwikkeling vormt de kern van onze relatie met Triodos Bank, op basis waarvan we vol vertrouwen samen met Triodos Bank de toekomst tegemoet gaan.