2016 Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren

Futurn is een projectontwikkelaar die zich richt op het creëren van nieuwe ruimte door de herontwikkeling van onderbenutte sites via sanering, afbraak, renovatie en nieuwbouw. Met het West Gate-project herontwikkelt Futurn een bedrijfsterrein aan de westkant van Brussel waar nu nog een drukkerij gevestigd is. Het project omvat de ontwikkeling van een multifunctioneel bedrijvenpark op de bestaande locatie van de drukkerij, die de komende drie tot vier jaar haar activiteiten geleidelijk zal gaan afbouwen.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Grond is zeer schaars in België. We moeten dus creatief omgaan met de grond die wel beschikbaar is. Dat betekent ook: meer bedrijven per vierkante meter. Oude industriegebieden zijn niet aantrekkelijk omdat de gebouwen en het ontwerp niet meer voldoen aan de huidige behoeften. Het risico is dat ze daardoor leeg blijven staan en een lokale doorn in het oog worden. Maar feitelijk bieden deze locaties enorm potentieel.

De markt is concurrerend en we moeten er dus voor zorgen dat onze herontwikkelingsprojecten zich wat prijs en kwaliteit betreft kunnen meten aan die van onze concurrenten.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

De herontwikkeling van oude industriegebieden is een enorme uitdaging voor projectontwikkelaars omdat ze complex zijn door de technologische, ecologische, conceptuele, architectonische, fiscale en juridische aspecten. Complexe, risicovolle projecten brengen een hoop dingen met zich mee die een innovatieve benadering vergen.

We bekijken de kwaliteit van de gebouwen tot in detail om te zien of ze hergebruikt kunnen worden. We spreken daarbij van downcycling. Sommige sloopmaterialen worden in onze projecten hergebruikt. We kijken ook naar de toegevoegde waarde van upcycling: hoe kunnen we de gebouwen op nieuwe manieren gebruiken en ze een nieuwe bestemming geven die past binnen de toekomstige economie.

En als laatste willen we ons project meer inhoud geven door een mix van functies te gebruiken. We gebruiken zowel wegen als infrastructuur en kijken naar de esthetische waarde en architectuur van een gebouw in de context van de omgeving.

Welke impact had het bedrijf of de organisatie op de sector waarin het actief is?

Dankzij ons bedrijfsmodel kunnen we meer bedrijven huisvesten binnen een kleinere ruimte. Hierdoor kunnen bedrijven nauwer samenwerken omdat ze binnen het project een soort bedrijvengemeenschap vormen.

We zien dat overheidsinstanties onze projecten vaak als referentie beschouwen en herontwikkeling waar mogelijk stimuleren.

Welke impact had uw bedrijf of organisatie op de gemeenschap?

Futurn wil de lokale bevolking betrekken bij al haar projecten. We gebruiken daarvoor soms culturele evenementen en soms activiteiten gericht op jongeren of sport. Zo creëren we een positieve houding ten opzichte van het project.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf of de organisatie?

De focus van Triodos Bank op duurzaamheid motiveert ons om verder deze richting uit te gaan.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank weet de essentie van het bedrijfsmodel van Futurn naar waarde te schatten, met name waar het gaat om hergebruik van bestaande industrieterreinen om de schaarse ruimte te beschermen en ervan te profiteren.