2018 Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren

Vanwaar dit project? Wat was de uitdaging?

Toen we Goerzwerk in het voorjaar van 2015 kochten, was het complex bijna leeg. Ik werd aangetrokken door het idee om een 100 jaar oud complex nieuw leven in te blazen en bij de tijd te brengen; dus niet slopen en herbouwen, maar constructief gebruikmaken van wat er al was.

We moesten leren hoe om te gaan met de bijzondere uitdagingen, inclusief de achtergebleven vervuiling, die kenmerkend zijn voor een historisch industrieel monument. We stonden voor een omvangrijk vastgoedontwikkelingsproject. Het was en is een uitdaging om de locatie te renoveren op een manier die aansluit bij de wensen van de huurders en de diverse vergunningsregels.

Dankzij onze nauwe contacten met de vakmensen, de instanties en natuurlijk onze huurders, konden we vanaf het begin in een sfeer van onderling vertrouwen samenwerken. In de vastgoedsector is men soms geneigd om de huurder als tegenstander te zien. Die benadering is mij altijd vreemd geweest. Wij vinden het belangrijk om de Goerzwerkers, zoals wij de mensen noemen die hier hun bedrijf runnen, als partners te zien. We stimuleren ze dan ook om zich in te zetten voor Goerzwerk, bijvoorbeeld door netwerkbijeenkomsten met andere huurders te bezoeken, of gewoon door zich als verantwoordelijke huurders en goede buren te gedragen.

Hoe pakken jullie deze uitdaging op in dit project?

We willen binnen Goerzwerk graag een duurzame leef- en werkomgeving creëren. Onze inspanningen om de technische voorwaarden te creëren voor een aantrekkelijke locatie zijn geslaagd. Met onze grote diversiteit aan alternatieve ruimtes zijn we er tot nu toe in geslaagd om aan de wensen van iedereen te voldoen. En we zijn erin geslaagd om de huurders bij elkaar te brengen en zo dankzij hun grote onderlinge betrokkenheid een levendig gemeenschapsgevoel te ontwikkelen en te versterken.

Welke rol vervult Triodos Bank in dit project?

Triodos Bank toont de mate van wendbaarheid en flexibiliteit die nodig is om de groei van Goerzwerk te ondersteunen. De bank past uitstekend bij ons, want wij streven naar duurzame relaties.

Daarnaast zien wij onze samenwerking met Triodos Bank als een aansporing om onze duurzaamheid op het gebied van milieu en techniek te vergroten. Dit jaar zullen we onze eerste zonne-energie-installatie met een vermogen van 100 kilowattpiek (KwP) in gebruik nemen. We zijn van plan om dit de komende jaren te verhogen tot 500 KwP. We overwegen ook om de restwarmte te gaan benutten en een verwarmingssysteem op basis van biomassa te bouwen. We zijn bezig met de ontwikkeling van een heel scala aan projecten voor energiezuinigheid. Als nauw betrokken partner ondersteunt Triodos Bank ons bij de implementatie hiervan.

Welke rol vervult het project in jullie sector?

Het onderscheidend vermogen van Goerzwerk ligt in de onconventionele aanpak op vele gebieden. De aanpak van Goerzwerk berust op vertrouwensrelaties, wat vrij ongewoon is in de vastgoedsector. Zo rekenen wij bijvoorbeeld een vast tarief voor stookkosten in plaats van het energieverbruik van individuele afnemers te berekenen. Ik vertrouw erop dat de Goerzwerkers de verwarming verantwoord gebruiken. Tot nu toe heeft dat heel goed gewerkt.

Omdat de bouwwerkzaamheden in Goerzwerk nog steeds aan de gang zijn, is er volop aanleiding voor fricties over tal van aspecten. Desondanks zijn we er over het algemeen heel goed in geslaagd om de problemen samen op te lossen. Een andere kwestie zijn de huurcontracten, die gericht zijn op duurzame samenwerking zonder dat het 'langlopende' contracten zijn. Het leeuwendeel van de contracten wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en met een korte opzegtermijn. Als er in het contract leemtes zitten, meestal wat betreft door huurders aangebrachte verbeteringen, proberen we altijd in onderling overleg te bepalen hoe we daarmee zouden zijn omgegaan als we de leemte vooraf hadden opgemerkt. Soms is dat in het voordeel van de ene partij, soms in het voordeel van de andere. Maar in mijn ervaring leidt het altijd tot snelle, bevredigende oplossingen.

Welke maatschappelijke rol vervult dit project?

Bij Goerzwerk koesteren we positieve relaties. We stimuleren teamgeest, duurzaamheid en lokale binding. Dit zijn allemaal sleutels tot een betere wereld. Gemeenschapszin geeft mensen het gevoel dat ze er bij horen, duurzaamheid leidt tot een lager verbruik van hulpbronnen, en lokale binding leidt tot korte afstanden. Al deze aspecten vergroten dus de kwaliteit van leven en de kwaliteit van het werkklimaat. We vinden het belangrijk dat Goerzwerkers zich op hun gemak voelen in het werk dat ze doen, in de omgang met hun buren en wanneer ze met elkaar zaken doen, en dat hun zorgen snel worden aangepakt.

Dankzij de vele netwerkbijeenkomsten is hier in Goerzwerk een levendige gemeenschap gegroeid. Op basis daarvan hebben we de netwerkvereniging Goerzallee e.V. opgericht om zo de dynamiek en positieve energie die hier heerst ook buiten Goerzwerk te verspreiden. Ons doel is om zoveel mogelijk naburige bedrijven bij de vereniging te betrekken en ze uit te nodigen om bij te dragen aan het succes ervan.

Ik wil ook graag onze binnenplaatsfestivals in 2017 en 2018 vermelden, waarbij Goerzwerkers hun werk presenteerden en bezoekers konden genieten van live muziek en culinaire hoogstandjes. Deze evenementen trokken veel meer bezoekers dan verwacht, vooral hier uit de buurt. Ook dit jaar organiseren we weer een binnenplaatsfestival.

In hoeverre deelt Triodos Bank jullie visie?

Wij voelen ons vereerd dat Triodos Bank ons als een duurzame organisatie beschouwt. Dat is ook een grote stimulans om meer ruimte te geven aan ideeën voor de verdere ontwikkeling van duurzaamheid. Ik zie veel overeenkomsten tussen de doelstellingen van Triodos Bank en wat hier in Goerzwerk gebeurt.