2015 Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren Wim van de Bogerd, CEO KlimaatGarant

Wat was de uitdaging voor dit project?

Gebouwen, waaronder woningen, zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de totale wereldwijde uitstoot van CO2. En de CO2-uitstoot draagt rechtstreeks bij aan schadelijke klimaatverandering. Bij KlimaatGarant zijn we ervan overtuigd dat we door efficiënt en duurzaam te bouwen met bestaande technieken energieneutrale woningen kunnen leveren en de CO2-uitstoot voor een zeer groot deel kunnen beperken.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Klimaatgarant ontwikkelt energieneutrale woningen en woonwijken. Door warmte- en koudeopslag, optimale isolatie en ventilatie garanderen we een Energienota-nul voor verwarming, ventilatie en tapwater; geen energiekosten, behalve voor het gebruik van huishoudelijke apparaten. Onze systemen worden gevoed door zonnepanelen op het dak.

Traditionele energieleveranciers willen zo veel mogelijk energie verkopen. Dat is het grote verschil met ons model: wij verkopen ‘nul energie’. We garanderen dat huizen energieneutraal zijn. Eerst brengen we het energieverbruik zo veel mogelijk omlaag en vervolgens voorzien we zo duurzaam mogelijk in de resterende energiebehoefte. We maken gebruik van concepten en technieken die zich al in duizenden woningen hebben bewezen. De installaties blijven eigendom van KlimaatGarant en de huiseigenaar huurt ze van ons.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Met de financiering van Triodos Bank konden we dit energieneutrale project opstarten. Door dit project kunnen we energiezuinige woningen aanbieden aan starters op de huizenmarkt.

Meer op persoonlijk vlak ben ik trots op de erkenning die wij als winnaar van de Triodos Hart-Hoofdprijs hebben gekregen. We zullen het prijzengeld gebruiken om een energiemeter-app te ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat als je meer inzicht in je energieverbruik hebt, dit je zal stimuleren het verbruik verder terug te dringen.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Wij creëren bewustzijn. We laten zien dat het mogelijk is energieneutrale woningen te bouwen. Steeds meer gemeenten en projectontwikkelaars geloven in ons concept. Wij denken dat binnen drie jaar alle nieuwbouwwoningen energieneutraal zullen zijn.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Onze impact betreft vooral het milieu en in het bijzonder hoe wij bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot. In bredere zin is onze impact mensen bewust maken door te laten zien dat het mogelijk is energieneutrale woningen te bouwen.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Triodos Bank en KlimaatGarant werken beiden aan een duurzamere samenleving. Allebei proberen we de nadelige effecten van het gebruik van fossiele energie – waaronder klimaatverandering – tegen te gaan door het gebruik van duurzame energie en een efficiënt energieverbruik te stimuleren.