2018 Sociale projecten en sociale huisvesting

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Zoals de woordvoerder van Asprodes het verwoordt in de video: “Mijn persoonlijke link is Tamara, mijn dochter. Ze heeft een handicap”. Deze non-profitorganisatie werd in 1964 opgericht dankzij families zoals die van Tamara, die wilden zorgen voor gelijke kansen en verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun families.

Met behulp van diverse middelen en diensten en de inzet van ongeveer 600 medewerkers (waaronder 200 met een handicap), helpt Asprodes mensen om zo zelfstandig mogelijk persoonlijke projecten te ontwikkelen, om zo ondanks hun handicap een volwaardig leven te kunnen leiden.

Asprodes Plena inclusión Castilla y León ondersteunt meer dan 1.000 mensen met een handicap en hun families, voornamelijk in Salamanca en de omliggende provincie. De organisatie richt zich op alle levensfasen, van basisonderwijs tot leer-werktrajecten en tot de oude dag, inclusief recreatie en sport. De organisatie beheert diverse dagbestedingscentra, een school voor bijzonder onderwijs, een arbeidsbureau, aangepaste woningen en een aantal verzorgingshuizen.

Op welke manier is uw aanpak innovatief?

Bij Asprodes zijn ze ervan overtuigd dat werk de beste manier is om echt mee te doen in de samenleving. Asprodes heeft een bedrijfsteam dat zich tot enkele jaren geleden richtte op catering, tuinbouw, schoonmaken en wassen. Deze traditionele gebieden zijn nu aangevuld met andere, meer innovatieve sectoren, zoals toerisme, waardoor banen worden gecreëerd voor mensen met een handicap. De vereniging beheert rechtstreeks de rurale toeristische accommodaties in Béjar en Miranda del Castañar, die beide 100% toegankelijk zijn, en een project dat persoonlijke zorg biedt aan mensen met een handicap.

De kwekerij El Arca is een ander voorbeeld van de innovatieve aanpak van Asprodes. De kwekerij, die volledig biologische producten produceert, heeft een systeem voor het hergebruik van regen- en irrigatiewater en een composteringsinstallatie die ongeveer 2.800.000 kilo plantaardig materiaal kan verwerken. De composteringsinstallatie verwerkt al het snoeiafval en organisch afval van de kwekerij en naburige gemeenschappen en woonwijken in Salamanca.

Asprodes integreert innovatie in haar werkgelegenheidstrainingen in een breed scala van sectoren en ook in haar centra en verzorgingshuizen. In een van de verzorgingshuizen voor mensen met multiple sclerose is de nieuwste woonzorgtechnologie geïnstalleerd, waardoor de bewoners de zonwering en tv kunnen bedienen met oogbewegingen.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw bedrijf?

De impact van Triodos Bank op Asprodes is allereerst de financiële steun, die ons in staat stelt om alle door de staat ondersteunde plekken in onze centra te beheren. Bovendien zijn er dankzij de meest recente financiering van de bank twee nieuwe verzorgingshuizen voor gehandicapten gerealiseerd in Salamanca en Ciudad Rodrigo.

Daarnaast financiert Triodos Bank ook de coöperatie Salarca, die wordt gerund vanuit Asprodes, waardoor Atair, een voor gehandicapten toegankelijk complex voor ruraal toerisme, kon worden opgezet en in gebruik kon worden genomen. Dit complex ligt in het prachtige natuurgebied van Béjar en omvat 7 vakantiewoningen en een restaurant voor 48 gasten. Het is ook een erkend opleidingscentrum waar opleidingen in hotelmanagement en toerisme worden gegeven. Er worden diensten verleend op het gebied van landschapsherstel, biologische tuinbouw, biodiversiteitsbehoud en landschaps- en bosbeheer in het Natura 2000-netwerk.

De impact van Triodos Bank op Asprodes komt niet alleen tot uiting in de financiering van onze activiteiten. In 2017 heeft Asprodes de finale gehaald van de 4e Triodos Enterprise Awards. Naar aanleiding daarvan hebben we de video gemaakt die u hier kunt zien en die ons ook exposure in de media en sociale media heeft gegeven.

Tot slot heeft de biologische groentetuin van Asprodes, die de maatschappelijke integratie en werkgelegenheid van gehandicapten ondersteunt, samengewerkt met Triodos Foundation bij de ontwikkeling van haar jaarlijkse project ‘tuinen die transformeren’ (Huertos que transforman) en als jurylid voor de prijs die Triodos Foundation toekent voor de beste educatieve biologische tuin in de categorie sociale landbouw.

Welke impact heeft uw bedrijf op de sector?

De activiteiten van Asprodes beslaan verschillende sectoren, omdat het doel is om mensen met een handicap in zeer uiteenlopende vakgebieden te integreren. Dit is nu de maatstaf binnen de sociale sector en heeft geresulteerd in erkenning en vele prijzen, zoals die voor het beste bedrijfsinitiatief in Salamanca in 2008, best practice op het gebied van initiatieven voor plattelandsontwikkeling en gehandicapten in Castilla y León in 2011, en de prijs van de Spaanse gehandicaptenvereniging CERMI in de categorie best practice voor samenwerkingen door verenigingen in 2017.

Welke impact heeft uw bedrijf op de samenleving?

Alle projecten en diensten van Asprodes Salamanca bevorderen gelijke kansen, ongeacht de capaciteiten van elk individu.

“Wij ondersteunen een coherent en effectief beleid gericht op onderwijs, ondersteuning en integratie op de arbeidsmarkt via sociale arbeidsplaatsen”, aldus Asprodes. De projecten van Asprodes, van de rurale toeristische accommodaties in Béjar en Miranda del Castañar tot de composteringsinstallatie en de activiteiten op het gebied van catering, tuinbouw, milieu, gezondheid en sociale ondersteuning, schoonmaken en wassen, bevorderen gelijke kansen en sociale integratie via werk, ongeacht de capaciteiten van elk individu.

Elk jaar biedt de vereniging persoonlijke ondersteuning aan meer dan 1.000 mensen. Asprodes heeft 600 medewerkers, waarvan 200 personen met een handicap, en beheert in de provincie Salamanca 8 dagbestedingscentra, 6 verzorgingshuizen, 44 appartementen, 12 opleidingscentra, een school en een sociaal werkgelegenheidscentrum. Vorig jaar runde Asprodes onder meer 385 toeristische diensten, 60 diensten voor zelfstandig wonen, 34 diensten ter bevordering van persoonlijke autonomie, 20 thuiszorgprogramma's en 105 opleidingstrajecten.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

Triodos Bank en Asprodes zetten zich gezamenlijk in voor sociale en arbeidsintegratie van gehandicapten, waaronder door het ondersteunen van hun families, het scheppen van hoogwaardige banen en het revitaliseren van plattelandsgebieden via initiatieven voor een socialere economie.

Tot de projecten en initiatieven van de vereniging behoren ook twee andere gespecialiseerde financieringsgebieden van Triodos Bank: milieu en cultuur. Wat milieu betreft, hebben we het de groentetuin en de kwekerijen, waar biologische landbouw en energiezuinige praktijken worden toegepast. Via onze centra voor ruraal toerisme ondersteunen we de culturele sector en bevorderen we opleidingen voor gehandicapten, duurzame banen en het verbeteren van de kwaliteit van leven op het platteland.