2015 Microfinanciering Hannes Manndorff, directeur van Dawn in Myanmar

Wat was de uitdaging voor dit project?

Toen Accion ongeveer twee en een half jaar geleden begon te kijken naar investeringsmogelijkheden in Myanmar, had nog geen 20% van de bevolking toegang tot formele financiële dienstverlening en waren er zeer weinig aanbieders van microfinanciering actief in het land. Hoewel Myanmar een politiek en economische hervormingsproces in gang had gezet, was het nog altijd het op twee na armste land in Azië. De enorme, nog onaangeboorde markt voor microfinanciering in combinatie met de lage capaciteit, gebrekkige infrastructuur en een uiterst onzekere regelgeving, bood zowel een kans als een uitdaging die wij wilden aangaan.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Accion bracht samen met Triodos Investment Management en FMO, twee instellingen met wie we een lange en vruchtbare samenwerking hebben, een bod uit op de enige microfinancieringsinstelling (MFI) van het land die mocht worden overgenomen: Save the Children’s Dawn Microfinance. Na het winnen van de bieding bracht het consortium de activiteiten van Save the Children, inclusief al het personeel en de activa, vrijwel zonder verstoring voor de klanten en medewerkers onder in een nieuwe organisatie met winstoogmerk. Deze overname en omzetting bood een enorm voordeel ten opzichte van een organisatie helemaal vanaf de grond op te bouwen. Dat zou namelijk het enige alternatief zijn geweest voor het verlenen van hoogwaardige financiële diensten aan de talloze mensen zonder bank in Myanmar. De omzetting van wat eerst een programma van Save the Children was naar een onafhankelijke microfinancieringsinstelling met winstoogmerk, inclusief een vergunning van de centrale bank, was toentertijd baanbrekend.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Triodos Investment Management, FMO en Accion bundelden de krachten om een jonge MFI in Myanmar over te nemen op een moment dat er nog veel politieke, economische en juridische onzekerheid heerste. De eendracht en het engagement van alle drie investeerders om DAWN te veranderen in een toonaangevende MIF overtuigden Save the Children om de organisatie aan het consortium te verkopen. Triodos en FMO brachten een schat aan kennis en ervaring mee voor deze overname, wat de toezichthouders positief stemde en ertoe bracht de benodigde goedkeuringen en vergunningen te verlenen. Ook heeft Triodos een waardevolle bijdrage geleverd door haar betrokkenheid op bestuurlijk niveau voor DAWN, met Femke Bos, fondsbeheerder van het Triodos Microfinance Fund, als zeer betrokken lid van de raad van bestuur en voorzitter van de Audit Committee. Daarnaast heeft DAWN reeds geprofiteerd van de hechte betrekkingen die Triodos in de regio onderhoudt. Zo faciliteerde Triodos een werkbezoek van enkele toonaangevende MFI's in Cambodja, waardoor de organisatie toegang heeft gekregen tot best practices op het gebied van bestuur, management en bedrijfsactiviteiten.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Sinds de overname door het consortium in maart 2015 is het aantal actieve klanten verdubbeld tot 54.000. Ook streven de investeerders van het consortium ernaar de ontwikkeling van de sector te beïnvloeden. Dit doen ze door zowel een voorbeeldfunctie voor hoogwaardige microfinanciering in Myanmar te vervullen als actief samen te werken met de toezichthouders en de gemeenschap voor financiële inclusiviteit in bredere zin.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Dankzij de investering van Triodos Investment Management, FMO en Accion, heeft DAWN haar diensten in hoog tempo kunnen uitbreiden naar nieuwe regio's en bedienen we inmiddels duizenden klanten die voorheen geen bank hadden. Sinds de overname hebben klanten ook geprofiteerd van vereenvoudigde producten, kortere doorlooptijden en lagere tarieven. De investeerders en DAWN streven naar verdere versterking en uitbreiding van het productaanbod, verbetering van de klantervaring en een bereik van ten minste 200.000 actieve klanten in de komende vier jaar.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Sinds het begin van het partnerschap delen Triodos Investment Management, FMO en Accion dezelfde visie voor Myanmar en DAWN. Deze visie behelst DAWN inzetten als instrument om financiële inclusie in het land te bevorderen, een best practice model-MFI ontwikkelen, bijdragen aan de ontwikkeling van de financiële sector en streven naar zowel financieel als sociaal rendement met een langetermijnvisie.