2018 Gezondheidszorg

Zie hieronder de case study van De Weerde, een begeleid wonen initiatief voor mensen met psychiatrische problematiek in Almelo. Triodos Bank Nederland heeft dit in Q3 2018 gefinancierd. De vragen zijn beantwoord door Karen Westerhoff en Janet Plegt van De Weerde.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Het was onze bedoeling om het voor mensen mogelijk te maken te wonen op een plek waar ze zich thuis voelen maar waar tegelijkertijd professionele begeleiding aanwezig is. We kunnen zeggen dat dit is gelukt. 'Scheiden huisvesting en zorg' hebben we vorm gegeven maar tegelijkertijd kunnen we de nabijheid bieden die gevraagd wordt.

Dat voelden wij als de bruisende opdracht van de Weerde en dat hebben we werkelijkheid gemaakt. Inmiddels zijn wij een half jaar op weg en kunnen we zeggen dat we bij een bevlogen organisatie werken. En die bevlogenheid zit in onszelf en in onze collega's. Het zou niet bijzonder mogen zijn maar bij de Weerde zien wij iemand écht, en begeleiden we met oprechte aandacht en interesse. We begeleiden niet op basis van protocollen of op basis van het rooster maar op basis van contact en nieuwsgierigheid. Je moet eerst iets geven, voor je iets krijgt.

Op welke manier is uw aanpak innovatief?

Wij bieden begeleiding en bescherming, werken integraal samen met behandelaars en ervaringsdeskundigen en bieden daarmee een veilige plek voor mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid of een verstandelijke beperking. We onderzoeken en verbeteren; kortom we zijn alle dagen lerende en dat is volgens ons een kenmerk van vakmanschap. Niets voor lief nemen en niet opgeven, maar blijven verkennen.

Altijd weer kijken naar wat we al hebben gedaan en wat er nog mogelijk is. Onze medewerkers zijn energiek, hebben met en voor de cliënt de blik naar buiten gericht en zijn zich bewust dat mensen met een psychische aandoening of verstandelijke beperking net als ieder van ons een zinvol, sociaal en actief leven willen. Daarvoor is het nodig om over de volle breedte in te zetten op persoonlijk en maatschappelijk herstel en daar doen we iedere dag weer ons best voor.

Voor cliënten die een periode van hun leven bij de Weerde verblijven wensen wij dat die tijd voor hen een positieve herinnering oproept waardoor de locatie aan de Hanzelaan, ook nadat zij zelfstandig zijn gaan wonen, als een veilige basis wordt gezien waar men altijd naar terug kan keren. Tradities versterken die herinnering. Inmiddels hebben wij al een paar tradities ingevoerd. De successenpot bijvoorbeeld, soep en tosti's op zondag, maar ook de bijzondere wijze waarop wij medezeggenschap hebben georganiseerd. Tradities versterken het gevoel van ergens bij horen, ze maken dat je je onderdeel van het huis voelt en helpen de band te versterken.

Zo hebben wij ook veel zorg besteed aan de inrichting en de uitstraling van het pand en de appartementen. Niet door duur design aan te schaffen, in tegendeel, door moeite te doen en goed te zoeken naar smaakvolle betaalbare meubelen. Ons pand aan de Hanzelaan ziet er inmiddels aangekleed uit en straalt gezelligheid uit, vormt een thuis. En dat verdienen juist deze mensen.

Uiteraard hebben wij ook respect voor mensen voor wie behoud van functioneren het hoogst haalbare is. Ook zij hebben bij de Weerde een passende plek maar ook met hen gaan wij op zoek naar wie ze zijn en wat ze kunnen betekenen. En soms zijn dat kleine stappen, en eerlijk is eerlijk soms ook 1 stap vooruit en 2 weer achteruit maar we geven niet op.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw organisatie?

De zakelijke lening die wij hebben ontvangen is voor ons meer dan een financiering. Door de lening werd het mogelijk om bij te dragen aan de toekomst van mensen met een kwetsbaarheid op een manier waarin wij echt geloven. Dagelijks werken wij met een team professionals en vrijwilligers en proberen wij het verschil te maken en wensen en verlangens van mensen om te zetten naar perspectief.

Welke impact heeft uw organisatie op de sector?

Wat ons bijzonder maakt is dat wij er eigenlijk op uit zijn onszelf als organisatie misbaar te maken. Hoe gek dat misschien ook klinkt. Maar dat zou wat ons betreft de focus moeten zijn van iedere zorgorganisatie. Want wanneer een client voldoende zelfredzaam is leiden wij door naar zelfstandig wonen.

Binnen het half jaar zijn dat op dit moment 3 cliënten die de overstap gaan maken naar wonen in een eigen appartement. De Weerde blijft ook na uitstroom voor hen beschikbaar. Niet met inzet van kostbare WMO ambulante gelden. Nee, de locatie waar mensen eerder een beschermd wonen plek hadden wordt na uitstroom een vraagbaak en een vangnet waar ze op zondagmorgen terecht kunnen voor een kop koffie, een ontbijtje maar ook voor het stellen van een vraag over de huur, het verlengen van je rijbewijs of over die ene moeilijke brief die gisteren op de deurmat viel. Kost voor ons en de samenleving niets extra, we zijn er immers toch. Dàt is een vernieuwende manier van omgaan met maatschappelijke gelden.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

En dit laatste is ook gelijk het punt waar we een raakvlak met Triodos Bank hebben. De Weerde en Triodos; beide organisaties waar niet alleen het geld telt. Bewust zijn van het effect van onze dienstverlening op de samenleving, dat is ons uitgangspunt.

De Weerde wil geen eiland zijn maar wil midden in de wijk staan: wij zijn een goede buur, doen onze boodschappen bij lokale ondernemers, geven een jonge vrouw met een bijstandsuitkering een kans op een opleiding en een baan, dragen zorg voor onze vrijwilligers en zetten een aantal keren per week nou net dat ene stapje meer. Dat is de Weerde en dat maakt het verschil.

 

Foto: Anne Stielstra