2016 Sociale projecten en sociale huisvesting

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

De inspiratie voor Fundació Deixalles is ontleend aan de wens om een bijdrage te leveren aan een eerlijker en meer duurzame samenleving door inwoners van de Balearen te helpen die zich in een situatie van sociale uitsluiting (dreigen te) bevinden aan een baan te helpen. De innovatieve bedenkers van de stichting waren van mening dat dit bereikt kon worden en dat tegelijkertijd afvalverwijdering en -beheer op de eilanden verbeterd kon worden.

Het verhaal van de organisatie begint in 1986, in een voormalig zuivelmagazijn in een buitenwijk van Palma de Mallorca. De eerste stappen waren het gevolg van het initiatief van de Maatschappelijke Actie-groep van het bisdom Mallorca en PIMEM, de vereniging voor MKB's in Mallorca. Het startschot voor de stichting werd in 1990 in een volledig gerenoveerd magazijn gegeven. De eerste positieve resultaten van het ophalen van afval en afvalverwerking en vooral de sociale insluiting en integratie in de arbeidsmarkt van kwetsbare mensen werden direct zichtbaar. Vanaf dat moment werden specifiekere werktrajecten opgezet. Hierbij ging het om opleidingen voor timmerman of elektricien, zodat grotere stukken afval hergebruikt zouden kunnen worden. Educatieve activiteiten over onderwerpen met betrekking tot milieu en maatschappij werden ontwikkeld voor scholen, leraren, maatschappelijke actiegroepen en overheidsinstanties.

Zo ontwikkelde de organisatie zich geleidelijk steeds verder. Tegenwoordig worden ook nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals samenwerking aan Europese projecten, inclusiebedrijven, solidariteitseconomie, alternatieve financiële instrumenten en ethisch bankieren. Fundació Deixalles is momenteel toonaangevend in de steun aan kansarme groepen op de Balearen door inclusie in de arbeidsmarkt, samenwerking, hergebruik, verantwoordelijke consumptie en opleiding.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

De voornaamste innovatie van Fundació Deixalles betreft de door de stichting ontwikkelde opleidingsprogramma's en de programma's voor maatschappelijke inclusie en insluiting op de arbeidsmarkt waarmee 2.000 ton afval per jaar wordt verwerkt. Hiermee wordt ruim 5.200 ton koolstofdioxide-uitstoot vermeden en worden tegelijkertijd banen en toekomstperspectief gecreëerd voor honderden mensen.

Innovaties variëren van naai-ateliers voor gebruikte kleding tot restauratie van meubels en reparatie van elektrische apparatuur en zelfs de hiervoor gebruikte methoden. "Het doel van het hele afvalverwerkingsproces is om de sociale vaardigheden die elke gebruiker nodig heeft voor inclusie in een bredere maatschappij te verbeteren, te herstellen en te verstevigen," aldus Francesca Martí, directeur van Fundació Deixalles. “We gebruiken een actieve, participatieve methode en stimuleren de dagelijkse betrokkenheid van alle mensen en organisaties waarmee we in ons netwerk samenwerken: de sociale diensten, instellingen voor verslavingszorg, de maatschappelijke afdeling van Fundació Deixalles via het technische en de gebruiker - de persoon die uiteindelijke verantwoordelijk is voor het proces van inclusie in de arbeidsmarkt," legt Martí uit.

Welke impact had Triodos Bank op jullie project?

Vanwege de grote afhankelijkheid van overheidsinstanties, zoals dat geldt voor het merendeel van maatschappelijke instellingen, en vanwege de vertraging in de van die instanties te ontvangen betalingen had Fundació Deixalles grote behoefte aan geld om in de dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Op dit moment is 19% van het inkomen van de organisatie afkomstig van subsidies.

Dit was de reden dat de stichting zich na opening van de vestiging in Palma de Mallorca tot Triodos Bank wendde voor een voorschot op de subsidies en contractuele regelingen die het nog tegoed had. Sindsdien is de relatie tussen Fundació Deixalles en Triodos Bank alleen nog maar sterker geworden. Dit is vooral het gevolg van de gedeelde waarden en wederzijds begrip.

Triodos Bank levert niet alleen bancaire producten en diensten, maar erkent ook de innovativiteit van dit initiatief en de waarde van de maatschappelijke en ecologische impact ervan. Om die reden werd Fundació Deixalles gekozen als een van de zes finalisten voor de 3e Triodos Business Awards 2016 van Triodos Bank in Spanje. Bij deze prijs, populair bij klanten en niet-klanten, hoort een geldbedrag van 10.000 euro. Het weerspiegelt de bijdrage van de bedrijven en projecten die de bank financiert met het geld dat door de spaarders aan de bank is toevertrouwd. In januari 2015 organiseerde de bank een reisje naar Fundació Deixalles voor klanten uit Mallorca, zodat ze persoonlijk konden zien welke positieve impact hun geld heeft.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Dertig jaar ervaring en positieve resultaten vormen het bewijs dat Fundació Deixalles toonaangevend is in de maatschappelijke en ecologische sector op de Balearen.

De stichting beheert momenteel alle inzameling van gescheiden afval voor hergebruik op het eiland Mallorca en delen van Ibiza. Het werk van de stichting heeft al vele prijzen gekregen, zoals de ONCE Illes Balears 2015 solidariteitsprijs, de Consell de Mallorca solidariteitsprijs, de Ramon Llull-prijs voor zakelijke initiatieven van de Regering van de Balearen, en de National Friends of the Earth-prijs voor haar milieuwerk.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

De Fundació Deixalles heeft momenteel ruim 220 mensen in dienst, bijna de helft uit groepen die zich in een situatie van (dreigende) sociale uitsluiting bevinden. Ruim 300 mensen doen elk jaar mee aan de opleidings- en inclusieprogramma's; meer dan 1.000 mensen zijn geholpen in de arbeidskantoren van de stichting; ruim 5.100 schoolkinderen hebben direct deelgenomen aan de activiteiten van de stichting en ruim 42.000 indirect. De stichting heeft ongeveer 30 vrijwilligers en 140 mensen die werkzaamheden ten goede van de gemeenschap uitvoeren.

Wat betreft impact op het milieu had Fundació Deixalles de afgelopen jaren 784 ton gebruikte kleding in beheer, ruim 900 ton meubels en groter afval, 24 ton papier, 10 ton glas, 900 ton verpakkingsmateriaal en ruim 600 kg afgewerkte olie. “We zamelen zo’n 2.000 ton afval in, waarvan rond 80% hergebruikt kan worden," aldus de directeur van Fundació Deixalles. “We zamelen alles in wat mensen niet langer willen hebben: kleding, boeken, meubels, elektrische apparatuur... en altijd met het idee dat het nog hergebruikt kan worden.” Hierdoor hebben we ruim 5.000 ton CO2 vermeden die niet naar de lucht is uitgestoten. De organisatie heeft 215 kledingcontainers en heeft vijf winkels opgezet waar klanten gerecyclede artikelen en fair trade artikelen kunnen kopen.

Het project is geleidelijk uitgebreid naar andere gebieden, zoals de bevordering van fair trade en ecologische schoonmaakproducten, naast het bovengenoemde milieu-onderwijs.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank steunt de integratie in de maatschappij en de arbeidsmarkt van mensen die dreigen te worden buitengesloten: immigranten, langdurig werklozen, alleenstaande vrouwen met kinderen, kwetsbare jongeren, drugsverslaafden, slachtoffers van seksegebonden geweld, etnische minderheden en ex-gedetineerden.

Wat betreft natuurbehoud is het voor Triodos Bank van fundamenteel belang dat bescherming van de aarde een gedeelde verantwoordelijkheid is. We kunnen allen bijdragen aan het duurzame beheer van onze bronnen. Dit betekent afvalverwerking, stimuleren van reparatie, hergebruik en recycling van alle voorwerpen en materialen die nog een tweede leven gegeven kunnen worden.

Fundació Deixalles is erin geslaagd sociale en ecologische overwegingen te combineren. De stichting biedt mensen met moeilijkheden een betere toekomst en zorgt tegelijkertijd voor vermindering van de hoeveelheid afval in het milieu.