2019 Sociale projecten en sociale huisvesting

Fundación Secretariado Gitano is een vooraanstaande sociale organisatie in Spanje voor de verbetering van de leefomstandigheden voor Roma en de verdediging van hun rechten. Managing Director Isidoro Rodríguez vertelt wat de positieve invloed van de organisatie is en hoe Triodos Bank bijdraagt aan het succes.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Fundación Secretariado Gitano is ontstaan uit onze waarneming dat de Roma in de steek werden gelaten door de Spaanse verzorgingsstaat. Toen we in 2000 begonnen, was ons eerste doel dat overheidsinstanties meer aandacht besteedden aan de inclusie van de Roma-gemeenschap.

Volgens onze visie zijn scholing en werk essentieel voor deze sociale inclusie. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat belangrijk beleid niet werd uitgevoerd voor kwetsbare groepen zoals de Roma.

Dat vormde het beginpunt voor een voorstel aan de Europese Commissie en de Spaanse overheid om na te denken over onze zaak en beter gebruik te maken van het Europese structuurfonds waarover zij beschikt.

Wat is er zo innovatief aan uw organisatie?

Wij zien onszelf als een innovatieve organisatie en dit komt op twee manieren tot uiting: door onze aanpak en door de methode die we gebruiken.

Toen wij begonnen met de ontwikkeling van dit project, was de Roma-gemeenschap uitgesloten van de arbeidsmarkt en voerden zij traditioneel en zeer specifiek werk uit. Wij richtten ons op inclusieve maatregelen, zodat meer Roma toegang tot de arbeidsmarkt kregen, net als het grootste deel van de Spaanse bevolking.

Dit was in 2000 een vernieuwende aanpak. In die tijd waren er voor Roma slechts zeer specifieke werkgelegenheidskansen: bijvoorbeeld op de markt, afvalinzameling of andere traditionele activiteiten, afgescheiden van echte deelname aan de economie.

Met dit project hebben we bovendien een gepersonaliseerde methode opgezet met speciaal afgestemde plannen voor individuen. Dat was essentieel voor het succes.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw bedrijf?

De samenwerking met Triodos Bank was onmisbaar voor ons. Wij krijgen financiering uit het Europees Sociaal Fonds, wat geweldige mogelijkheden met zich meebrengt. Maar er zijn ook nadelen. Buiten het feit dat het beheer ervan complex is, moeten we eerst de programma’s aanleveren en het geld uitgeven en ontvangen we de betalingen van de Europese Commissie pas veel later. Hier zit veel tijd tussen en we hebben banken nodig om de tussenliggende periode te overbruggen.

De rol van Triodos Bank was essentieel, omdat ze hier in tegenstelling tot bij traditionele banken begrijpen hoe een dergelijk project in zijn werk gaat. De bank is flexibel over de financieringsmechanismen die we nodig hebben en heeft tijdens de uitdagende economische en financiële tijden in de financiële crisis hulp geboden in de vorm van krediet. Vooral de stijl van op waarde gebaseerd bankieren is ons in deze moeilijke tijden opgevallen.

Welke invloed heeft het project op de Roma-gemeenschap?

Fundación Secretariado Gitano heeft op twee manieren invloed. Ten eerste rechtstreeks via de programma’s die wij ontwikkelen: wij bieden toegang tot werkgelegenheid en hogere scholing, verbeteren het sociale imago van de gemeenschap en bestrijden de discriminatie van Roma. Bovendien doet de stichting belangrijk werk voor belangenbehartiging in de politiek. Wij zetten de kwestie van de Roma op de agenda.

In operationeel opzicht hebben meer dan 100.000 mensen deelgenomen aan ons werkgelegenheidsproject. Er zijn meer dan 80.000 arbeidsovereenkomsten gesloten, waardoor de levens van zo'n 35.000 mensen zijn verbeterd. In bijna elk jaar van de financiële crisis hebben we ervoor gezorgd dat er circa 5000 arbeidsovereenkomsten werden gesloten.

In het verleden verwachtten de meeste Roma dat ze net als hun ouders op de markt zouden gaan werken of andere traditionele activiteiten zouden uitvoeren. Als je nu aan jonge Roma in Spaanse steden vraagt hoe hun toekomst er uitziet, verwachten ze duidelijk dat ze werknemers worden en zullen toetreden tot de arbeidsmarkt.

Toen wij net begonnen met ons programma, richtten wij ons vooral op de toegang van Roma-vrouwen, en dan met name jonge vrouwen, tot de arbeidsmarkt. Sinds die tijd heeft er een kleine revolutie plaatsgevonden. Vrouwen kwamen thuis met een stabiel salaris en hun situatie en positie thuis veranderden radicaal. Ze kregen volkomen nieuwe verwachtingen en mogelijkheden. Hoewel er nog steeds sprake is van grote ongelijkheid, zien we dat de Roma-gemeenschap steeds meer dezelfde normen heeft als de rest van de bevolking.

De stichting heeft verder een grote bijdrage geleverd aan de verbetering van het sociale imago van de Roma-gemeenschap. In heel Europa behoren de Roma tot de groepen met het slechtste imago, wat zorgt voor vervolging en zelfs rassenhaat.

Welke invloed heeft uw organisatie op de hele samenleving?

Ik denk dat wij als sociale organisatie bijdragen aan de inclusie van de meest uitgesloten en kwetsbare personen in de samenleving. Op die manier dragen wij bij aan een rechtvaardigere en gelijke samenleving.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

Op een bepaalde manier hebben we dezelfde doelstellingen. Ethische banken en sociale organisaties willen maatschappelijke rentabiliteit creëren. Wij streven naar een rechtvaardigere, gelijkere en samenhangende samenleving. Dit betekent dat wij ons richten op het algemeen welzijn en wat rendabel is voor alle burgers, en niet op de economische opbrengst of andere winst voor bepaalde sectoren van de maatschappij.