2019 Gezondheidszorg

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor je project?

De missie van Centrum Ganspoel bestaat erin personen met een visuele en meervoudige beperking te begeleiden op de voor hen meest aangewezen plaats.

De centrale campus van Ganspoel is prachtig gelegen tussen de velden, maar is ook heel afgelegen. Steeds meer kwamen we tot de vaststelling dat voor een groep jongeren de combinatie van schoollopen en het verblijf op die grote centrale campus eigenlijk niet op hun mogelijkheden was afgestemd. Deze groep jongeren wilde effectief deelnemen aan het maatschappelijke leven, net zoals jongeren zonder beperking: sporten in een plaatselijke sportclub, zelf naar de bakker gaan, een terrasje doen; kortom, deelnemen aan het gewone leven.

Daarom vonden we het aangewezen om deze groep jongeren te verhuizen naar het centrum van de gemeente Tervuren. Dit bood hen een kans om te leven in het centrum van de gemeente, op wandelafstand van faciliteiten voor vrijetijdsbesteding, en in een zijstraat van de winkelstraat en het kerkplein.

Wat was er zo innovatief aan de aanpak van dit probleem?

Het innovatieve van dit project ligt in de kijk naar de doelgroep. Al meerdere jaren bestaan er inclusieve woonprojecten voor volwassenen. Maar niet voor jongeren. Doordat in Centrum Ganspoel kinderen uit verschillende provincies schoollopen, is er doorgaans ook altijd verblijf nodig. Om de beste begeleiding op maat te bieden, had het project behoefte aan een aangepaste infrastructuur op een aangepaste locatie.

Welke impact heeft het bedrijf of de organisatie gehad op de sector waarin het actief is?

In de welzijnssector heeft de zorg voor personen met een beperking een grondige verandering ondergaan. Daarbij staat persoonsgebonden financiering centraal. In een eerste fase gold dit enkel voor volwassenen, maar inmiddels is dit ook naar jongeren uitgebreid. Ons project was daar van meet af aan op afgestemd en heeft op die manier een voorbeeldfunctie vervuld.

Welke impact heeft het bedrijf of de organisatie op de gemeenschap gehad?

De gemeente heeft ons project van bij de start ondersteund en werkte samen met ons team van medewerkers. Judo-instructeurs van de plaatselijke club kregen info over sporten met visuele beperkingen; er wordt een actief vrijwilligersbeleid gevoerd. Lokale handelaars bieden de jongeren stages aan. Buurtbewoners en sympathisanten werden uitgenodigd op de opening van het nieuwe woonproject. De betrokken jongeren zijn hier niet meer de ‘jongeren van De Pit’, maar worden echt bij hun naam genoemd, als lid van de vereniging.

Bij het plannen van mobiliteitswerken heeft de gemeente onze medewerkers geraadpleegd over het aanleggen van nieuwe voetpaden met gidslijnen voor blinden. Bij het plaatsen van nieuwe verkeerslichten werd rekening gehouden met personen met een (visuele) beperking.
De komst van deze groep jongeren heeft een impact gehad op het beleid in de gemeente. Dit komt hen zeker ten goede, maar ook alle andere inwoners en bezoekers van de gemeente, met of zonder beperking.

Welke impact heeft Triodos Bank op het bedrijf of de organisatie gehad?

Triodos Bank gaf ons het nodige vertrouwen om de financiering van dit verhaal rond te krijgen. Hierdoor konden wij ons maximaal focussen op de inhoud en meerwaarde voor onze cliënten.

We zijn nu aan een volgend project begonnen; ditmaal op de centrale campus van Centrum Ganspoel. Het verheugt ons dat we voor een tweede keer in zee zijn kunnen gaan met Triodos. Naast de maatschappelijke meerwaarde, willen we voor het huidige project ook in ruimere zin inzetten op duurzaamheid, zoals in de gebruikte bouwtechnieken en -materialen.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank ondersteunt de doelstelling van het project: maximale inclusie verwezenlijken voor personen met beperkingen. Ik geloof dat wij hier zeer goed in geslaagd zijn. Misschien is volledige inclusie nog wat voorbarig, maar dat is dan eerder omdat het nog geen doorleefd verhaal is in de ruime maatschappij. De jongeren waar we mee werken, zijn echter wel degelijk volledig geïntegreerd in de lokale gemeenschap. Maximale integratie is er zeker.