2016 Gezondheidszorg

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

In Panningen, een dorp in het zuiden van het land, staat de voormalige steenfabriek de Ringoven. De fabriek sloot in 1989 zijn deuren en was in de jaren die volgden mede debet aan de algehele vermindering van de kwaliteit van leven in het dorp. Steeds meer maatschappelijke diensten verdwenen. Maar de steenfabriek, die op de monumentenlijst staat, werd vernieuwd en herontwikkeld en is sinds 2014 een druk bezochte ontmoetingsplaats.

De Ringoven biedt ruimte aan verschillende maatschappelijke organisaties. Zo zit er een bedrijf dat werk regelt voor mensen met leermoeilijkheden. Voor oudere mensen met dementie worden dagopvang en activiteiten geregeld en er is een naschoolse opvang. Maatschappelijk bedrijf Rendiz levert ook horecadiensten en verhuurt locaties.

Op welke manier is de benadering van het project innovatief?

De verschillende maatschappelijke en commerciële organisaties die hier gevestigd zijn, ondersteunen en werken samen aan de realisatie van de doelstellingen van de Ringoven. Zij maken van het gebouw het hart van het dorp en de omgeving. De initiatiefnemers van de herontwikkeling zijn erin geslaagd al deze organisaties met elkaar te verbinden. En dat hebben ze gedaan op een commercieel succesvolle manier: als onderdeel van Rendiz combineert de Ringoven horeca met verhuur van onroerend goed aan maatschappelijke initiatieven en biedt daarnaast dagopvang, wat allemaal geld oplevert. Dit project is een klassiek voorbeeld van innovatief maatschappelijk ondernemerschap.

Welke impact had Triodos Bank op dit project?

Triodos Bank heeft de interne herinrichting van het gebouw gefinancierd. Maar haar betrokkenheid gaat verder dan dat. Triodos Bank is een van de belangrijkste partners van Rendiz, initiatiefnemer van de herontwikkeling. De bank denkt mee over mogelijke financiering van soortgelijke Rendiz-projecten in andere delen van de provincie.

Welke impact heeft het project op de sector?

De kracht van de Ringoven ligt in het feit dat het organisaties uit diverse sectoren huisvest, zoals gezondheidszorg, onderwijs en horeca. Het project is het bewijs dat een dergelijke integrale benadering kan slagen. Een gebouw dat zoals de Ringoven op de monumentenlijst staat, is duur in het gebruik. De herinrichting tot een multifunctioneel maatschappelijk centrum bracht ook veel kosten met zich mee. Maar een monument als dit kan winstgevend zijn als de kosten door meerdere partijen worden gedragen.

Welke impact heeft het project op de maatschappij?

Het gebied rond Panningen heeft te maken met diverse problemen, waaronder vergrijzing en ontvolking, en het langzaam verdwijnen van sociale voorzieningen.

Hierin staat de regio niet alleen: er zijn meerdere gemeenten in Nederland die zich voor vergelijkbare problemen geplaatst zien. Maar de herontwikkeling van de Ringoven biedt daarop een krachtig antwoord. Die draagt bij aan de vitaliteit van de gemeenschap en de sociale binding in het dorp. Het gebouw fungeert ook als centrum en inspiratie voor andere ontwikkelingen. Sinds de heropening van de Ringoven hebben verschillende organisaties zich in maar ook rond het gebouw gevestigd. Naast de voormalige steenfabriek wordt nu een basisschool gebouwd. Panningen leeft weer.

Op welke manier deelt het project de visie van Triodos Bank?

Triodos Bank levert een bijdrage aan de kwaliteit van leven van de mensen. De bank zet zich in voor verbetering van de individuele ontwikkelingsmogelijkheden, een zorgzame maatschappij, en versterking van het milieu en van ecologische waarden.

Het is logisch dat de bank betrokken is bij de Ringoven. Het project biedt immers ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en onderwijs voor kinderen en levert daarnaast een bijdrage aan de sociale cohesie in het dorp. In de horeca worden streekproducten en fairtrade-producten gebruikt. En, tot slot: het is een prachtig gebouw, een nationaal monument, dat behouden is gebleven voor toekomstige generaties in een weer levendig dorp.