2015 Gezondheidszorg Sabine L. Distler, directeur van St. Elisabeth

Wat was de uitdaging voor dit project?

We wisten van begin af aan dat we van St. Elisabeth een plek wilden maken die ouderen de allerbeste leefomstandigheden en woonvoorzieningen zou bieden. Als snel werd duidelijk dat een grondige renovatie hiertoe noodzakelijk was, vooral gelet op de regionale regelgeving voor het verbeteren van de woonomgeving. Ons innovatieve woonconcept en onze holistische benadering gaan echter veel verder.

Concreet kwam het er op neer dat we niet alleen te maken hadden met wettelijke eisen, zoals voor de fysieke toegankelijkheid, maar dat we ook onze eigen verwachtingen moesten waarmaken. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op recent gerontologisch onderzoek (naar de sociale, psychologische, cognitieve en biologische aspecten van ouder worden) en huisvesting. Dat was zeker een uitdaging – en is dat nog. Maar wel een goede.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Het leven van de bewoners van St. Elisabeth in Neurenberg moet zoveel mogelijk door hen zelf worden bepaald. Voor ons vereist dit vanzelfsprekend een sterke sociale omgeving, nauw contact met anderen en hulp bij de dagelijkse handelingen.

Onze eerste vraag luidde daarom: Hoe kunnen we woonruimte creëren die het ouderen mogelijk maakt zelf te bepalen hoe ze leven? Alle belemmeringen moesten we wegnemen, en niet alleen in fysieke zin, zoals obstakels in badkamers wegnemen door ergonomische wastafels en inloopdouches met beugels te installeren.

Daarnaast hebben we alle visuele belemmeringen verwijderd. Dit deden we met een speciaal kleur- en verlichtingsysteem dat mensen helpt zich te oriënteren, vooral mensen met dementie. Dit bevordert hun gevoel van welzijn en zorgt ervoor dat ze zich veilig voelen. Ook kozen we voor een wandbekleding die er niet alleen fantastisch uitziet, maar ook een bijzondere structuur heeft waardoor visueel gehandicapten met behulp van herkenningspunten de weg naar buiten kunnen vinden.

Daarnaast hebben we steeds oog gehad voor de situatie van onze medewerkers, want ook zij vallen onder onze holistische aanpak. We wilden dat ze zich ook op hun gemak voelden en ongehinderd steun en zorg konden verlenen.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Een bank die zo geïnteresseerd is in wat wij doen, is nieuw voor ons. Naast samenwerken op zakelijk niveau is er ook het persoonlijke aspect. Triodos Bank gelooft in ons concept en dat geeft ons een goed gevoel En natuurlijk heeft Triodos Bank het ons mogelijk gemaakt dit project op deze schaal en met al deze details te realiseren, wat zo belangrijk is.

Details als de aandacht die wij schenken aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en lakken, evenals financiering. Ook hanteren we een duurzame aanpak – uiteindelijk hopen we in de zorgsector het goede voorbeeld te geven en de sector voor de lange termijn te verbeteren. Dit betekent dat we dezelfde waarden als Triodos Bank delen en dat we gelijkwaardige partners zijn omdat we samen iets tot stand willen brengen.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Het is voor ons belangrijk dat het project veel aandacht genereert. Zowel de media als het publiek zien ons holistische concept als een speerpuntproject en hebben er veel belangstelling voor getoond. Het heeft voor een sensatie gezorgd en dat is goed – voor ons en voor het thema kwaliteit en waardige huisvesting voor ouderen dat we willen bevorderen.

We zijn al een voorbeeld voor andere instellingen geworden en dat is precies het punt – iets veranderen. Door bijvoorbeeld functionaliteit te combineren met design, zetten we een koers uit die echt uniek is voor een zorginstelling.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Ons project draagt bij aan een andere visie op zorginstellingen in de renovatie- en verbouwings- en uitvoeringsfase. Met andere woorden, bewust een omgeving creëren waarin bewoners zo lang mogelijk op hun eigen voorwaarden kunnen leven en hun eigen beslissingen nemen. Helaas is de realiteit vaak heel anders. Instellingen worden gemoderniseerd en gerenoveerd zonder dat iemand nadenkt over hoe de afzonderlijke onderdelen in hun onderlinge samenhang functioneren en hoe deze ‘verbeteringen’ mensen ook echt kunnen helpen.

Ook willen we de sociale sector een impuls geven. Door de groeiende vraag in de sector zien we de komende jaren en decennia grote ontwikkelingsmogelijkheden. Gezondheidszorg zal nieuwe interdisciplinaire benaderingen creëren – voor architectuur, technologie en nieuwe media. Hopelijk leidt dit tot meer erkenning van een sociale sector die dat verdient.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie achter het project?

Triodos Bank wil een positieve verandering in de maatschappij zien. Deze positieve verandering is precies wat wij ook nastreven. Het is als twee tandwielen die in elkaar grijpen. Wij dragen onze visie van een betere wereld uit door te voorzien in een betere levenskwaliteit en zelfbeschikking voor mensen, waarbij ze hun waardigheid behouden. Wij bouwen aan een positieve toekomst, net als Triodos Bank.

Samen met Triodos Bank kunnen we onze duurzaamheidsdoelstelling verwezenlijken. Een duurzaamheid die ons in staat stelt zo veel mogelijk aan te sluiten op de maatschappelijke behoeften van de toekomst.