Triodos Bank België heeft ook in 2019 haar groei kunnen handhaven, ondanks de uitdagende context van een aanhoudende lage rente en de extra operationele kosten als gevolg van de toenemende regulering. Het balanstotaal groeide met 12,2% (7,1% in 2018). Het aantal klanten in België is in 2019 gegroeid tot 83.000 (+6,4%).

De lage, zelfs negatieve, rente – in feite nog altijd een gevolg van de financiële crisis – heeft gevolgen op de twee kanten van de balans van de bank. Het aantrekken van spaargeld gaat voor de bank gepaard met een groeiende kost bovenop de spaarrente die ze betaalt aan de spaarder. Tegenover die totale kostprijs staan inkomsten via de interest die de bank aanrekent op de kredieten die ze verleent. Kredieten worden echter almaar goedkoper omdat de rente zakt en genereren bijgevolg minder inkomsten. Dat is geen nieuw fenomeen.

Thomas Van Craen, directeur: “Wat daarbij onderbelicht blijft, is de vraag of die lage rente nog een voldoende rendement op kapitaal toelaat, en de kredietrisico’s die de bank neemt, nog in voldoende mate vergoedt. Triodos Bank realiseert al 40 jaar succesvol haar missie als duurzame bank door steeds een evenwichtige balans aan te houden tussen impact, risico en rendement. Dat evenwicht zal de bank ook in de toekomst nauwgezet bewaken.”

De duurzame kredieten stegen met 5,3% tot 1,8 miljard euro (16% in 2018). Die verminderde groei is rechtstreeks gerelateerd aan de zeer lage rentevergoeding die de Belgische kredietmarkt kenmerkt. Het zet Triodos Bank aan tot een grotere selectiviteit in duurzame kredietverlening.

Maar ook onder die omstandigheden heeft de Belgische Triodos vestiging het voorbije jaar nieuwe kredieten verleend aan projecten die positieve verandering in de samenleving mogelijk maken. In de gezondheidssector bespeelt de bank een breed veld gaande van een cofinanciering voor de grondige renovatie van het ziekenhuis ‘Notre-Dame de Grâce' in Gosselies, ten noorden van Charleroi, tot de financiering van een nieuw pand voor zowel het wijkgezondheidscentrum Rabot in Gent, als Le Gué in Doornik. In de sector van wijkgezondheidscentra bekleedt Triodos Bank een vooraanstaande positie als financier: van de 160 centra in België, zijn er 52 kredietklant bij Triodos Bank. Dat is één op drie centra.

In de Franstalige cultuursector heeft de bank meerdere filmproducties gefinancierd. Onder meer ‘Nuestras Madres’, van César Díaz, eerder al bekroond in Cannes en recent nog met een Magritte du Cinéma belge, en ‘La Foire Agricole’ van Vincent Patar, bekroond met de Magritte du Cinéma voor de beste kortfilm. Ook de cultuurhuizen Capitole (Gent), Vorst Nationaal (Brussel) en Stadsschouwburg (Antwerpen) tekenden voor een Triodos krediet.

In de sector Natuur en Milieu heeft Triodos in 2019 bijvoorbeeld aan de startup Shayp een krediet verleend. Met zijn slimme watermonitor kan Shayp waterlekken detecteren en vervolgens de bewoner op de hoogte stellen.

Triodos Bank toont al de projecten die de bank financiert transparant www.triodos.be/nl/zie-wat-uw-geld-doet. Klanten kunnen ook zelfs via de Triodos Mobile Banking app nagaan welke projecten in hun buurt worden gefinancierd.

Woonkredieten voor energiezuinig bouwen en verbouwen groeiden met 14,8% (20% in 2018) en vertegenwoordigen 16% van de kredietportefeuille. Hierbij geldt: hoe energiezuiniger het project, hoe gunstiger het tarief. Ook voor cohousingprojecten past de bank een gunstiger tarief toe. Triodos Bank financierde in 2019 meer dan 25 cohousingprojecten in ons land.

Steeds meer mensen willen dat hun geld goed doet voor mens en planeet. Het spaargeld groeide met 11,6% tot 2,1 miljard euro, tegenover 8,1% in 2018. Duurzaam vermogensbeheer nam toe met 38,2% en de beleggingsfondsen groeiden met 43,4%, terwijl in 2018 een groei van respectievelijk 9,5% en 7,5% werd opgetekend. De sterke groeicijfers vertalen zowel de groei in belegd kapitaal als de gunstige beurskoersen in 2019. In de loop van 2019 is Triodos Investment Management gestart met de ecologische voetafdruk van haar fondsen in kaart te brengen uitgedrukt in CO2-voetafdruk, waterverbruik en afvalproductie en te vergelijken met een standaard benchmark. De vergelijking valt duidelijk in het voordeel van de Triodos beleggingsfondsen. Sinds dit jaar kunnen Triodos beleggers ook via hun Mobile app intekenen op de Triodos beleggingsfondsen.

Kerncijfers

in duizenden euro’s

2019

2018*

*

De cijfers voor het voorgaande jaar zijn onderhevig aan wijzigingen in de waarderingsgrondslagen. Zie de algemene boekhoudkundige beginselen voor nadere uitleg.

1

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

Toevertrouwde middelen

2.128.848

1.906.831

Aantal rekeningen

87.740

81.791

 

 

 

Kredieten

1.819.420

1.728.661

Aantal

4.933

4.402

 

 

 

Balanstotaal1

2.439.409

2.171.846

 

 

 

Totaal baten

47.905

47.453

Bedrijfslasten

–33.797

–36.288

Waardeveranderingen van vorderingen

–1.338

–1.096

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

12.770

10.069

Belastingen bedrijfsresultaat

–3.945

–3.242

Nettowinst

8.825

6.827

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

139

144