Interview met Pierce Glennie, medeoprichter van Ember

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

In veel sectoren is er maar weinig vooruitgang geboekt met betrekking tot het Britse doel de netto-uitstoot van broeikasgassen in 2050 tot nul terug te brengen. Dat geldt met name voor het vervoer. Er moet snel actie worden ondernomen en wij vonden dat we dit het beste konden stimuleren door te laten zien dat elektrische voertuigen niet alleen groener zijn, maar ook goedkoper in het gebruik. De autobussector vormde een ideaal uitgangspunt voor onze start-up. Hoogwaardig openbaar vervoer zorgt voor minder luchtverontreiniging, minder verkeer, een uiteraard lagere CO2-uitstoot en is daarmee essentieel voor de energietransitie.

Wat was er zo innovatief aan de aanpak?

Ember heeft de eerste interlokale 100% elektrische busdienst in het VK geïntroduceerd, die van Dundee naar Edinburgh in Schotland. De bussen kunnen op één lading de reis van 200 km heen en terug maken. Vanwege de complexe laadomstandigheden heeft geen enkel ander bedrijf dit aangedurfd. Zo moeten we meerdere keren per dag opladen en de accu's in de gaten houden. Daarom hebben veel technologie ingebouwd om ons daarbij te helpen.

Toen we begonnen, stuitten we in eerste instantie op veel scepsis rond elektrische voertuigen. In eerste maanden dat we nu draaien heeft elke bus ongeveer 100.000 km afgelegd en echt hard, op data gebaseerd bewijs geleverd dat elektrisch vervoer op dit niveau in de praktijk gewoon werkt.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw bedrijf?

Triodos was een cruciale partner bij het financieren van de bussen. De meeste traditionele financieringsmaatschappijen staan huiverig tegenover elektrische voertuigen omdat die nieuw zijn, met name in de autobus- en touringcarsector. Triodos begreep onze visie en deelde die vanaf het begin, met als gevolg een heel ander, positief gesprek.

Met hulp van Triodos konden we met twee bussen van start gaan in plaats van één. Dat bracht onze plannen in een stroomversnelling en gaf ons veel meer data om verdere verbeteringen door te voeren. We zijn van plan nog meer buslijnen te openen en blijven een voortrekkersrol in de sector vervullen.

Via het Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) van de Britse overheid, een coronavirus kredietprogramma voor het mkb, kregen we toegang tot financiering. We voldeden aan de criteria omdat de levering van onze eerste voertuigen vertraging opliep en wij daardoor de negatieve gevolgen van de pandemie ondervonden.

Welke impact heeft uw bedrijf op de sector?

Ondanks de Covid-pandemie en de gevolgen daarvan in de vorm van reisbeperkingen, hebben we met onze bussen al honderden reizigers vervoerd, onder wie veel mensen die werken in cruciale beroepen.

Ook hebben we in de wereld van elektrische voertuigen met een hoge bezettingsgraad als een van de eersten een voorbeeld gesteld. Deze voorbeeldfunctie kan mogelijk als inspiratie voor de sector dienen. Zo hebben we al gehoord dat exploitanten, overheden en mensen in heel het Verenigd Koninkrijk vaak vragen waarom hun lokale route niet met elektrische bussen kan worden gereden en of wij inzicht kunnen geven.

Welke invloed heeft uw bedrijf op de samenleving?

Onze busdienst is niet alleen elektrisch, en vermindert daarmee de uitstoot en luchtverontreiniging in het gebied, maar volgens ons ook een geweldige vorm van openbaar vervoer. Zo bieden we lage prijzen, flexibele tickets, echt comfortabele bussen, snelle 5G wifi en oplaadpunten bij elke stoel. We laten mensen zien dat kiezen voor groen niet hoeft te betekenen dat je moet inleveren op andere gebieden. Integendeel, het kan juist een betere ervaring opleveren. Tot nu toe hebben reizigers fantastisch gereageerd.

Daarnaast hebben we zes uitstekende chauffeurs in Dundee ingehuurd (royaal boven het basisloon) en we hopen er in de toekomst nog meer in dienst te nemen. Dit is met name belangrijk tijdens de Covid-pandemie, omdat die de touringcarsector hard heeft getroffen.

Ook de gemeenteraad heeft ons van begin af aan ondersteund. Zo heeft de gemeente Dundee een gloednieuw snellaadstation in het stadscentrum gerealiseerd in het kader van haar missie het vervoer in de stad koolstofarm te maken.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

Eerder hadden we een groot aantal financieringsmaatschappijen benaderd die elektrische voertuigen met de nodige scepsis ontvingen. Vaak zeiden ze eerst de kat uit de boom te willen kijken, alsof overschakelen naar elektrisch een onzekere nichemarkt is.

Triodos daarentegen omarmde het idee van elektrificatie direct. Het sluit aan op de visie van Triodos om niet alleen energieopwekkingsprojecten te financieren, maar ook de gehele energietransitie. Dit maakte het veel eenvoudiger de zaak rond te krijgen. We moesten alleen laten zien dat we een goed businessplan hadden en voldeden aan de vereiste criteria van de bank.