Triodos Bank België en haar medewerkers hebben zich in een atypisch jaar 2020 sterk en veerkrachtig getoond. De impact van de Covid-19 pandemie, in combinatie met een aanhoudende lage rente en de extra operationele kosten als gevolg van de toenemende regulering, vertalen zich in de jaarcijfers. Het balanstotaal van de vestiging is licht afgenomen tot EUR 2,4 miljard. Dat is 3,6 procent tegenover een toename in 2019 van 12,2 procent. Diezelfde jaarcijfers laten tegelijk ook een krachtdadig beheer zien, gebaseerd op duidelijke keuzes, met een gunstige impact op de rendabiliteit van de Belgische Triodos vestiging.

Vanaf de lockdown in maart 2020, zijn Triodos-medewerkers in België grotendeels overgestapt naar thuiswerk. Zij werden hierbij maximaal begeleid vanuit personeelsbeleid, maar ook op vlak van IT support en facility management, met als eerste doel om zo goed mogelijk te zorgen voor hun gezondheid en welbevinden. Zij hebben zich op hun beurt maximaal ingezet om Triodos-klanten van op afstand van dienst te zijn, in het bijzonder kredietklanten die door een terugval van hun inkomsten uitstel van terugbetaling op hun lopende kredieten nodig hadden.

Onder de professionele kredietklanten hebben ongeveer 15 procent van de klanten (in aantal) betalingsuitstel gekregen. Voor klanten in de meest getroffen sectoren kan het betalingsuitstel inmiddels oplopen tot vijftien maanden terugbetaling in kapitaal. Ook particuliere klanten met een hypothecair woonkrediet die uitstel nodig hadden, hebben we hierbij geholpen.

De duurzame kredieten bleven netto op hetzelfde niveau als in 2019: 1,8 miljard euro (in 2019 bedroeg de netto groei 5,3 procent). Woonkredieten voor energiezuinig bouwen en verbouwen groeiden met 7,8 procent (14,8 procent in 2019) en vertegenwoordigen 18 procent van de kredietportefeuille. Hierbij geldt: hoe energiezuiniger het project, hoe gunstiger het tarief.

Bij kredieten aan professionele klanten was er netto een lichte afname. Die houdt enerzijds verband met de terugval in economische activiteit door de Covid-19 pandemie en is anderzijds gelinkt aan de zeer lage rentevergoeding die de Belgische kredietmarkt kenmerkt. Het zet Triodos Bank aan tot een grotere selectiviteit in duurzame kredietverlening. Het kredietdepartement in België heeft zich ook extra ingezet om de commerciële, operationele en risico-opvolging van de Franse kredietdossiers volledig te integreren in zijn werking. Deze ontwikkeling volgde op de sluiting van Triodos Finance in Frankrijk in januari 2020.

Ook onder die omstandigheden heeft de Belgische Triodos vestiging het voorbije jaar nieuwe kredieten verleend aan projecten die positieve verandering in de samenleving mogelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn: het H20-project in Verviers, waar de onderneming Invest & Corporate gespecialiseerd is in de ontwikkeling van vastgoedprojecten met een erfgoedkarakter. Het bouwt momenteel 34 energiezuinige appartementen op de site van een voormalig pakhuis. In de sector duurzame energie is er het innovatieve project EStor-Lux, een Belgisch publiek-privaat partnerschap dat een technisch-economisch model voor grootschalige elektriciteitsopslag heeft ontwikkeld. In de gezondheidssector heeft de bank in 2020 een krediet verleend aan De Kompanie Invest, een privaat initiatief van ouders, die in Mortsel een kleinschalige woon-en zorggelegenheid met vijftien studio’s voor personen met een beperking realiseert.

Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank België: “In 2020 hebben we alles in het werk gesteld om onze kredietklanten die door de Covid-19-crisis zijn getroffen, te ondersteunen en tegelijk zijn we blijven inzetten op de financiering van projecten met een positieve impact voor mens en milieu.“

Triodos Bank ‘financiert’ de kredieten aan projecten met het spaargeld dat klanten haar toevertrouwen. Via www.triodos.be/nl/zie-wat-uw-geld-doet toont de bank welke projecten dat zijn. In de aanhoudende context van zeer lage rente op de financiële markten heeft Triodos Bank in oktober 2020 de spaarrente naar 0 procent gebracht door over te stappen naar niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Triodos-spaarders kregen tot 1 december de keuze. Ze konden hun spaargeld laten overzetten naar een van de nieuwe duurzame spaarrekeningen, de Triodos Impact Savings of de Triodos Impact Savings Junior. Of naar een spaarrekening bij een andere bank laten overzetten. Het overgrote deel van de spaarders bevestigden hun keuze voor duurzaam en transparant sparen bij Triodos Bank. Voor 7 procent van de spaarrekeningen (5 procent in volume) kozen klanten voor de transfer van hun spaargeld naar een rekening bij een andere bank. Het totaal volume aan spaargeld bedroeg einde 2020 EUR 2,1 miljard (-2 procent tegenover een toename in 2019 van 11,6 procent). Het aantal klanten in België bedroeg 82.000 in het totaal (2019: 83.000).

Triodos impact investing kent een groeiend succes bij beleggers omdat die aanpak systematisch ondernemingen selecteert waar de positieve sociale en/of milieu impact een integrerend deel uitmaakt van het product of de dienst die het bedrijf creëert. Vermogensbeheer aangeboden door Triodos Bank België nam toe met 36,7 procent en de impactfondsen groeiden met 24,5 procent. (In 2019 werd er mede onder invloed van de gunstige beurskoersen een groei van respectievelijk 38,2 procent en 43,4 procent opgetekend.)

Om klanten te informeren en hen te ontmoeten, zij het virtueel, heeft de bank met succes een reeks webinars georganiseerd. Niet alleen over beleggingen of hypothecaire kredieten, ook de visie ‘Reset the economy’ van Triodos was een van de onderwerpen. Ook als de Covid-pandemie bedwongen is, zullen die nieuwe manier van werken en contact met klanten deel uitmaken van een nieuw normaal.

Kerncijfers

bedragen in duizenden euro’s1

2020

2019

 

 

 

Toevertrouwde middelen

2.082.155

2.129.446

Aantal rekeningen

85.254

87.740

 

 

 

Kredieten

1.815.425

1.823.199

Aantal

5.134

4.933

 

 

 

Balanstotaal2

2.354.844

2.441.784

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

3.200.200

3.059.877

 

 

 

Totaal baten

49.581

47.696

Bedrijfslasten

-35.652

-33.771

Waardeveranderingen van vorderingen

-4.430

-1.411

 

 

 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen

9.499

12.514

Belastingen bedrijfsresultaat

-2.755

-3.929

 

 

 

Nettowinst

6.744

8.585

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

156

140

1

De cijfers voor het voorgaande jaar zijn onderhevig aan wijzigingen in de waarderingsgrondslagen. Zie de algemene boekhoudkundige beginselen voor nadere uitleg.

2

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.