“Wij streven naar meer betrokken burgers”

Demà (Morgen) is niet alleen de naam van een project, maar ook van het centrum met een oppervlakte van meer dan 1500 m2 dat door Fundesplai (een prominente sociale en milieuorganisatie die onderwijs voor kinderen en jongeren in Catalonië aanbiedt) in El Prat de Llobregat (Barcelona) is opgezet. Dit voorstel is voortgekomen uit de behoefte om onze manier van leven en de impact ervan te heroverwegen. De eerste stap wordt hierin gezet bij EAT, ACT, IMPACT, een interactieve grote tentoonstelling in het kader van de World Capital of Sustainable Food in Barcelona in 2021. De doelstelling van dit voorstel is te laten zien wat het voor de planeet en de bevolking zou betekenen als het huidige voedselsysteem zou veranderen.

María José Navarrete, financieel directeur van Fundesplai, vertelt ons wat de drijfveer is achter het Demà-project en wat het werk van Fundesplai inhoudt.

Welke sociale uitdaging vormde de inspiratie voor Demà?

Het uitgangspunt van Fundesplai is de burgerij betrokken en actief te maken en zo de behoefte aan verandering aan te wakkeren. In het huidige tijdperk staat verandering centraal en is het meer dan ooit van belang om onze levensstijl, denk- en handelswijzen grondig te herzien. Gezien deze sociale en ecologische urgentie mengen wij ons actief in de dialoog om suggesties te geven voor een betere, duurzamere en rechtvaardigere wereld en werken wij mee aan het verwezenlijken van deze ambities. Fundesplai promoot dan ook Demà, een initiatief waarmee ruimte kan worden gecreëerd voor persoonlijke en collectieve transformatie met duurzaamheid en co-existentie als rode draad. De eerste actie van dit initiatief is de tentoonstelling EAT, ACT, IMPACT.

Welke impact heeft Fundesplai op het onderwijs en hoe jongeren en kinderen hun vrije tijd doorbrengen?

We kunnen stellen dat Fundesplai een referentiepunt is geworden van onderwijs, vrije tijd en sociale verandering. Momenteel ontwikkelen wij onderwijs- en sociale programma's in 133 esplais (kinderdagverblijven en jeugdcentra) en educatieve vrijetijdsprojecten in meer dan 1400 scholen. We bieden opleidingen aan voor meer dan 6000 studenten en diensten voor 1045 entiteiten uit de tertiaire sector, en organiseren elk jaar 28 zomerkampen en andere openluchtactiviteiten voor meer dan 260.000 mensen. Fundesplai heeft in de afgelopen ruim 50 jaar haar reikwijdte en impact als non-profitorganisatie uitgebreid en heeft als missie kinderen en jongeren onderwijs te bieden, entiteiten uit de derde sector te versterken, het milieu te verbeteren en burgerschap en sociale inclusie te bevorderen.

Op welke manier is uw organisatie innovatief?

Fundesplai heeft nieuwe ontmoetings-, trainings-, begeleidings- en reflectieruimten opgezet in El Prat de Llobregat, vlakbij Barcelona. Door recente werkzaamheden aan onze faciliteiten is de bebouwde oppervlakte verdubbeld tot een omvang van 22.000 m2. In deze nieuwe ruimten zijn een school, een herberg, een multifunctionele ruimte en een park ingericht waar gemeenschappelijk gebruik van kan worden gemaakt en de duurzaamheid van de planeet is gewaarborgd. Hier staat leren centraal en streven we naar het creëren van welzijn. We hebben ze gebouwd en ingericht volgens de waarden van Fundesplai. Ze zijn volledig toegankelijk, duurzaam en geïntegreerd met natuurlijke potentialiteiten (in de buurt van ruimten van het netwerk Natura 2000). Hier kunnen diverse groepen en mensen als antwoord op de huidige sociale uitdagingen ideeën uitwisselen en tijd met elkaar doorbrengen.

Welke impact heeft Triodos Bank op Fundesplai gehad?

Onze samenwerking met Triodos is in 2012 begonnen en we hebben hun steun altijd als zeer positief ervaren. De procedures zijn steeds verder vereenvoudigd en ze waren flexibel bij de eerste procedures toen wij dat nodig hadden. Wij waarderen het enorm dat Triodos toch voor een samenwerking met ons koos in een zeer moeilijke periode, toen er een algemene crisis heerste en de timing niet ideaal was om een lening af te sluiten. In de afgelopen tien jaar is onze verstandhouding hechter geworden en is wederzijds meer erkenning en vertrouwen ontstaan. Wij hebben ook onze posities gevalideerd en uitgebreid tot we de ideale vorm vonden. Onze huidige relatie is gebaseerd op vertrouwen en waarden, zoals blijkt uit de toekenning van een hypothecaire lening van 8,6 miljoen euro voor de uitbreiding van onze faciliteiten. Dit betekent dat Triodos onze grootste schuldeiser is geworden. Ik wil ook graag de menselijke waarde van onze contactpersonen bij Triodos (Montse, Isabel en Xema) onder de aandacht brengen.

Welke impact heeft Fundesplai op de gehele gemeenschap?

Fundesplai werkt al sinds jaar en dag met veel toewijding aan een betere wereld. We willen dit bereiken door de rechten van kinderen en jongeren in een situatie van (potentiële) sociale uitsluiting te bevorderen, het milieu te beschermen, de waarden ​​ en betrokkenheid van burgers te bevorderen, de georganiseerde burgermaatschappij te versterken, vrijwilligerswerk te doen en, dat is het belangrijkste, kinderen gelukkig te maken. We werken altijd in straathoekprogramma's, voornamelijk in achterstandswijken, met professionals en vrijwilligers.

Wat heeft de visie van Fundació Esplai volgens u gemeen met die van Triodos?

We hebben allebei de zorg voor mens en milieu als missie. We delen ook veel waarden, zoals duurzaamheid, transparantie, initiatief, innovatie of inclusie. Bovendien ligt voor ons allebei de focus op transformatie en willen we aan een betere wereld bouwen. Het is dan ook van essentieel belang dat onze activiteiten en projecten een positieve impact hebben op mens en natuur.

Wij zijn ook geconsolideerde entiteiten, professionals, streven voortdurend naar verbetering, aanpassing en evolutie, investeren in de toekomst, hebben een globale en lokale visie, besteden aandacht aan nieuwe trends en mogelijkheden voor nog meer positieve impact. Wij zijn allebei volledig toegewijd aan onze missie en proberen ook de sociale waarde, die voorbij de economische waarde gaat, van onze activiteiten te meten.