Leon Reiner, medeoprichter en algemeen directeur van Impact Hub Berlin

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Ondernemers zijn in staat de wereld te veranderen en een leefbare toekomst voor de mensen en de planeet te creëren. Ze moeten er dan wel in slagen hun sociale en ecologische verantwoordelijkheid te combineren met economische stabiliteit. Voor een nieuwe generatie ondernemers die zich door impact laten sturen, hoort deze uitdaging bij hun blauwdruk. Zij hebben speciale aandacht en steun nodig en verdienen dit ook.

Wat was er zo innovatief aan de aanpak?

Impact Hub Berlin combineert samenwerkingsruimte, individueel bedrijfsadvies en verbinding met een wereldwijd netwerk tot een duurzaam ondersteuningssysteem voor ondernemers die zich door impact laten sturen.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw bedrijf?

Triodos Bank en het geweldige team in Berlijn hebben onze groeifinancieringsronde van EUR 4 miljoen geleid, waardoor we in staat waren onze nieuwe locatie te ontwikkelen. Ons nieuwe gebouw (beter bekend als het CRCLR (circulaire) Huis) is een samenwerkingsruimte met een oppervlak van 3.500 m2 op een locatie waar vroeger een brouwerij stond. Innovatie liep als een rode draad door de ontwikkeling van deze ruimte en alle creatieve en operationele aspecten zijn een weerspiegeling van de C2C-filosofie. De ruimte zal bestaan uit samenwerkings- en privékantoren, vergaderruimten, makerlabs en gastronomie-units. Ons doel en proces zijn gebaseerd op de principes van de kringloopeconomie. We hergebruiken het hout en de bakstenen van de bestaande opslagplaats en verminderen afval op alle mogelijke punten. Voor Impact Hub Berlin is dit een doorbraak en het zal onze groei nog tot ver in de toekomst stimuleren.

Welke impact heeft uw bedrijf op de sector?

Sinds de oprichting van Impact Hub in 2014 in Berlijn zijn duizenden changemakers, innovators, oprichters, bedrijven en instellingen door ons ondersteund om met innovatie in te zetten op het behalen van positieve impact. Als pionier op het gebied van impactinnovatie hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan het bespreekbaar maken van concepten als sociaal ondernemerschap en innovatie voor duurzaamheid in de burgermaatschappij, het bedrijfsleven en de overheid.

Welke invloed heeft uw bedrijf op de samenleving?

Impact Hub Berlin ondersteunt jaarlijks niet alleen duizenden impactondernemers, maar streeft er ook naar een goede buur te zijn. Wij werken regelmatig samen aan lokale evenementen en gemeenschapsinitiatieven in onze regio. Dat zal op onze nieuwe locatie niet anders zijn.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

Triodos Bank ondersteunt met haar financiële dienstenportefeuille mensen en organisaties die met hun bedrijf willen werken aan een betere wereld. Triodos en Impact Hub Berlin hebben dus hetzelfde doel, maar doen dit met verschillende instrumenten!

Leon Reiner, medeoprichter en algemeen directeur, Impact Hub Berlin:

“Wij zijn ervan overtuigd dat door impactondernemers en -innovators in Berlijn toegang te bieden tot de benodigde fysieke, economische en netwerkmiddelen, zij alles tot hun beschikking hebben wat ze nodig hebben om de uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Met de steun van Triodos Bank voor onze substantiële groeimissie, kunnen we nog meer ondernemingen ondersteunen die werken aan een positieve impact op de maatschappij en het milieu.”